Rosången

Totalt ca 441 ha produktiv skog i varierande ålder med ett virkesförråd om ca 46 187 m³sk. Fastigheten är belägen intill sjön Rosången som erbjuder fina fiskevatten.
Areal: 536 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 15 975 000 SEK
Anbudsdag: 21/10 2021
Ett välarronderat skogsinnehav utöver det vanliga. 441 ha produktiv skogsmark i ett skifte beläget cirka 40 km nordöst om Sveg, Härjedalen. Fastigheten ligger vackert vid sjön Rosången. I denna sjö finner du bland annat sik, lake och öring. Virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplanen till ca 46 200 m³sk som till största delen består av yngre växtlig skog och skog äldre än 120 år. På fastigheten finns även en rejäl timrad jaktstuga. Enskild jakt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder (26)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Jaktstuga

I avdelning 15 strax intill Bodbäcken ligger en jaktstuga cirka 150 meter sydväst om vändplanen. En spånglagd stig finns över myren. Stugan är timrad under plåttak och är i förhållandevis gott skick. Vid stugan finns vedbod och dass.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad i augusti 2021 av Bellton Konsult AB. Arealen produktiv skogsmark är enligt denna 441 ha. Virkesförrådet uppgår till 46 187 m³sk vilket ger ett medelförråd om 105 m³sk/ha. Fastigheten erbjuder skog framför allt i de yngre åldersklasserna samt äldre skog. Medelboniteten är skattad till 4 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 1 327 m³sk/år. Tall är det dominerande träslaget med 65%. Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Naturvärden m.m.

Den del av avdelning 37 som ligger söder om vägen är klassificerad som Nyckelbiotop.
Källa SeSverige och Skogens pärlor.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Hoadalens ÄSO och jakten har bedrivits av Klackens jaktlag. Jakten är enskild och fri för köparen från jaktåret 22/23.
Kontaktperson för Klackens jaktlag är Anders Häggkvist, jaktledare, mobil: 070-242 20 20.

Fiske

Fisket i området administreras av Överhogdals Fiskevårdsområde, se mer information på http://www.overhogdal.se/Turist-Besokare/Fiske/fiske.html

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Överhogdal 15:8

Ägare

Ingrid Malm Nilsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 536,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 441,0 ha
Myr/kärr/mosse 85,5 ha
Berg/hällmark 4,9 ha
Väg och kraftledning 4,5 ha
Vatten 1,3 ha
Summa: 537,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Summa: 11132000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning