Rosendal

Fastighet i Bjälkerum med enbart skogsmark och enkla byggnader. 2 100 m³sk.
Areal: 11 ha
Kommun: Eksjö
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 700 000 SEK
Anbudsdag: 18/10 2021
30 minuter sydöst om Eksjö ligger Rosendal, en skogsfastighet med bra arrondering och två enkla byggnader. En mindre stuga samt en ladugård. Huvuddelen av skogsmarken består av gallringsskog i åldrarna 20-60 år. Fastigheten utgörs av totalt 11,4 ha varav 11,1 är skogsmark. Virkesförråd om 2 084 m³sk. Bonitet om 7,4 m³sk/ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Stuga

Timrad stuga på plintgrund med yttertak av plåt. Byggnadsarea om ca 9 m². Ej el och vatten.

Ekonomibyggnader

Ladugård/vagnsskjul

Äldre ekonomibyggnad med murad/stensatt grund. Stomme och fasad i trä. Yttertak av plåt. Byggnadsarea om ca 75 m². Under byggnaden finns en murad jordkällare. I byggnaden finns också ett utedass.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken på Rosendal är lätt kuperad och består i huvudsak av igenplanterade och igenvuxna inägomarker som idag är gallringsskog i varierande åldrar. Gran är det dominerande trädslaget och utgör ca 50 % av virkesförrådet.

En skogsbruksplan upprättades av Åke Gustavsson under sommaren 2021. Enligt skogsbruksplanen utgörs skogsmarken av totalt 11.1 ha med ett totalt virkesförråd om 2 084 m³sk. Trädslagsfördelning: tall 29 %, gran 52 % och löv 19 %. Bonitet 7,4 m³sk/ha. Avverkningsförslaget i planen ligger på totalt 997 m³sk varav 531 m³sk är föryngringsavverkning. 71 % av skogsmarken utgörs av skog i åldrarna 20-60 år.

Jakt

Jakten på fastigheten är fri och tillfaller köparen på tillträdesdagen. På fastigheten finns sedvanligt vilt så som älg, vildsvin, rådjur, hare och räv.

Rättsförhållande

Fastighet

EKSJÖ BJÄLKERUM 2:6

Ägare

Gertrud Nilssons Db 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 11,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 11,1 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 11,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 119 000 kr
Skogsmark 983 000 kr
Summa: 1 102 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 60 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Fastighetsmäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning