Rosendalen

Sjöläge norr om Uddevalla
Areal: 172 ha
Kommun: Färgelanda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 16 200 000 SEK
Anbudsdag: 29/9 2023
Obebyggd skogsfastighet i ett sammanhållet skifte. Virkesförråd ca 19.000 m³sk.

Skogsfastighet utan byggnader på 172 ha i sammanhållet skifte ca 2 mil norr om Uddevalla. Allt i sammanhållet skifte med strand i Östersjön och Hovsjö. Virkesförråd ca 19.000 m³sk huvudsakligen gallringsskog.

Kontakta Areal

Hans Littorin

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare

Rosendalen

Hans Littorin

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Bilder

Visa alla 20 bilder
Visa alla 20 bilder

Foto: Hans Littorin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Ca 141 ha produktiv skogsmark med virkesförråd ca 19.000 m3sk. Ca 91% barrskog och ca 9 % löv. Boniteten är beräknad till 6,9 och större delen av arealen är gallringsskog. Bra åtkomlighet med en årlig tillväxt på ca 887 m³sk/år. Se i övrigt skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper.

Jakt

All jakt följer fastigheten. Ingår i Frände Lane älgskötselområde. Rosendalens jaktlag som omfattar ca 600 ha. Jaktledare Joacim Hedberg med tel 070-3242823.

Fiske

Fiskevårdsförening Ellenö-Östersjön. Inkomst från fiskekort ca 4000 kr/år.

Övrigt

Kostnader för vägen är ca 4000 kr/år.

Rättsförhållande

Fastighet

Färgelanda Ödeborgs-Östby 1:1

Ägare

Stefan Broberg 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 170,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 141,5 ha
Skogsimpediment 29,5 ha
Vattenfallsenhet 0,9 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 172,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2023. Summa: 9 521 000 kr. För mer information se prospekt.

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 8 000 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Åmål

Västra Bangatan 8
662 34   Åmål
Alla objekt från Åmål

Ansvarig mäklare

Hans Littorin
Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Rosendalen & vill bli kontaktad

Mäklaren för Rosendalen kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier