Ruokojärvi

Samlat vid väg
Areal: 104 ha
Kommun: Övertorneå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 695 000 SEK
Anbudsdag: 10/10 2023
Skog med ett virkesförråd om 6 177 m³sk. Goda jaktmöjligheter.

Skogsfastighet som ligger bra till vid väg mellan Övertorneå och Korpilombolo. Den produktiva marken utgörs av 65 ha skogsmark med fin tillväxt. Virkesförrådet om 6 177 m³sk utgörs i huvudsak av växtliga första-gallringar men det finns även ca 15 ha andra-gallringar som snart är avverkningsmogna. Ny ägare disponerar jakten fritt från tillträdesdagen.

Kontakta Areal

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Ruokojärvi

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Fastigheten är bebyggd med bostadshus och mindre förrådsbyggnader som har stått tomma en längre tid. Bostadshuset är byggt i 1 ½ plan med källare och mäter 9,1*7,2m. Huset har plåttak och träfasad. Byggnaden är inte ansluten till elnätet och saknar fungerande vatten- och avloppslösning.

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad i juni 2023 av Stefan Drugge vid Töre skogsbruksservice om fattar den produktiva skogsmarken 65,2 ha. Virkesförrådet har uppskattats till 6 177 m³sk och trädslagsfördelningen är 33% tall, 34% gran, 29% löv och 4% contorta. Medelboniteten uppgår till 3,5 m³sk/ha och år.

Jakt

Fastigheten ingår inte i någon älgjaktslicens.

Rättsförhållande

Fastighet

Övertorneå Ruokajärvi 4:2

Ägare

Lena Pierredal 1/2
Maria Nyberg 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 104,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 65,2 ha
Impediment 37,0 ha
Väg och kraftledning 1,5 ha
Övrigmark 1,5 ha
Summa: 105,2 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Det finns två skriftliga inteckningar om totalt 27 500 kr. Inteckningarna är förkomna och ansökan om dödning är inlämnad till lantmäteriet. Dödningen kan genomföras tidigast i januari 2024.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person bosatt sedan 12 månader i Övertorneå kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Norrbotten

Södra Smedjegatan 5A
972 35   Luleå
Alla objekt från Norrbotten

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Fastighetsmäklare

Helen Engström
Helen Engström
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-293 11 45

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier