Säffle Åsen

Gård med jord och skog i Gillberga. Lösdriftsladugård samt stall. Jakt och fiske.
Areal: 166 ha
Kommun: Säffle
Objektstyp: Gård
Prisidé: 13 000 000 SEK
Anbudsdag: 1/11 2021
Jord och skogsfastighet Gillberga. Gård med 113 ha produktiv skogsmark 16 191 m³sk och 48 ha åker. Uthyrt nyrenoverat bostadshus 120 kvm och ekonomibyggnader.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Västra Bangatan 8
662 34   Åmål
Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Bilder (43)

Foto: Hans Littorin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Uthyrt bostadshus

Bostadshus i 1 ½ plan med timmerstomme och plåttak. Boyta ca 120 kvm med borrad brunn och avlopp till trekammarbrunn. Vatten och avlopp delas med Mangårdsbyggnad som inte är till försäljning. Uppvärmning med vattenburet system kopplat till en luft/vattenpump. Fiberanslutning finns. Varmhyra 6 400 kr/ månad.

Mangårdsbyggnaderna är under avstyckning och ska behållas av säljarna.

Energideklaration

Energideklaration är inte upprättad.

Ekonomibyggnader

Lösdriftsladugård

Byggnad uppförd på betongplatta ca 48 x 22 m. Stomme av trä och plåtregla. Yttertak av plåt, fasad av stående träpanel. En del liggbås med plats för 117 djur och en del med djupströbädd och plats för ca 100 djur

Ladugårdslänga

Äldre ladugårdslänga i trä och tegel, yttertak av plåt används som stall.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken, ca 48 ha, är av normal karaktär för bygden och brukas för närvarande av en granne. Dränering något otillfredsställande. Ingår i EU:s stödsystem och stödrätterna är uthyrda under 2021.

Skogsmark

Den produktiva skogsbruksarealen uppgår enligt skogsbruksplan, upprättad år 2021 till totalt 113 ha Åsen 1:3 + Åsen 1:4. Åsen 1:3 och Åsen 1:4 ligger i nära anslutning till varandra.

Åsen 1:3

70 ha produktiv skogsmark. Fördelningen är 39 % granskog, 37 % tall och 24 % löv. Medelboniteten är beräknad till 7,1 med en beräknad årlig tillväxt om 497 m³sk. Det totala virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplan till 8 991 m³sk varav slutavverkningsbar( S1-S3) 2 781 m³sk. Skogen är lättåtkomlig via ett bra vägnät och består huvudsakligen av yngre och medelåldersskogar.

Åsen 1:4

43 ha produktiv skogsmark. Fördelningen är 52 % tall, 32 % gran och 16 % löv. Medelboniteten är beräknad till 6,7 med en beräknad årlig tillväxt om 356 m³sk. Det totala virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplan till 7 200 m³sk varav slutavverkningsbar (S1-S3) 1 883 m³sk.

Jakt

Gemensamt bedriven älgjakt i Åsens älgjaktvårdsområde och enskild småviltsjakt. All jakt följer med i försäljningen.

Fiske

Fiskerätt i Botungen.

Övrigt

Mangårdsbyggnader, magasin m.m. ingår inte i försäljningen. Litet båthus finns vid sjön Botungen.

Förvärvstillstånd Åsen 1:3 och Åsen 1:4

Förvärvstillstånd erfordras ej fysisk person.. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.

Rättsförhållande

Fastighet

Säffle Åsen 1:3 och 1:4

Ägare

Elisabeth Sandegren 1/1

Areal

Åsen 1:3, areal enligt skogsbruksplan 107,8 hektar. Åsen 1:4, areal enligt skogsbruksplan 58,5 hektar. För mer information se prospekt.

Taxeringsvärde

För taxeringsvärde 2020 gällande fastigheterna Åsen 1:3 och 1:4 se prospekt.

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 4 000 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
0532-176 95
070-601 86 05

Jag är intresserad av fastigheten Säffle Åsen och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning