Sandviken Vreten

Mindre skogsfastighet nära Järbo med sjölägen, jakt och fiske.
Areal: 40 ha
Kommun: Sandviken
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 000 000 SEK
Anbudsdag: 28/10 2021
Skogsfastighet belägen nära Järbo, ca 15 km nordväst om Sandviken. Fastigheten omfattar totalt 40 ha mark varav 29 ha är produktiv skogsmark fördelat på två skiften. Virkesförrådet uppskattas 4 510 m³sk varav större delen är tallskogar i åldersklasserna 40-70 år. Fastigheten har strand mot både Vettsjön och Vällingen vilka erbjuder fiske på gädda och abborre. Markerna ingår i jaktlag om 980 ha. Inga byggnader finns på fastigheten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sandviken
Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Bilder (22)

Foto: Peter Svensson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 28,9 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 4 510 m³sk, vilket motsvarar 156 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 66 % av virkesförrådet medan gran har 20 % och löv 14 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,6 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 175 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är uppdaterad med utförda åtgärder och beräknad tillväxt till och med 2021 av Jonas Lindblom, BillerudKorsnäs.

Naturvärden

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Fastigheten ingår i Vreten-Kalvskogens jaktlag som jagar på totalt 980 ha mark. Älgjakten bedrivs som gemensamhetsjakt med ett avskjutningsmål 2021 på två vuxna älgar och en kalv. Övrig jakt får bedrivas enskilt på hela området. Jakt bedrivs främst på älg, rådjur och skogsfågel, kryddat med spännande jakt på björn. Jakträtten är inte upplåten. Ny ägare övertar jakträtten på tillträdesdagen. Kontaktperson och ordförande för jaktlaget är Alf Algerstam 070-265 09 13.

Fiske

Fastigheten har gräns mot sjöarna Vettsjön och Vällingen. Bägge sjöarna ingår i Järbo Fiskevårdsområde. Sjöarna erbjuder fiske efter abborre och gädda. Fiskekort krävs för att få fiska.

Rättsförhållande

Fastighet

Sandviken Vreten 2:3

Ägare

Ann-Kristin Vikstrand 1/2
Per Vikstrand 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 38,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 28,9 ha
Impediment 11,2 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 40,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 005 000 kr
Skogsimpediment 24 000 kr
Summa: 1 029 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 489 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person, exempelvis aktiebolag, kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
026-24 82 51
070-624 82 51

Mäklarassistent

Kerstin Granath
Jägmästare
070-556 67 68

Jag är intresserad av fastigheten Sandviken Vreten och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning