Sjöbacka

Sjönära läge
Areal: 47 ha
Kommun: Sandviken
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 500 000 SEK
Lite avskilt på en höjd med Långsjön intill ligger Sjöbacka inbäddat i skogslandskapet.

Sjöbacka – gården på backen intill sjön. Namnet beskriver läget på gården perfekt där den ligger på en höjd med Långsjön direkt intill. Sjöbacka är beläget nära Västanhede ca 30 km söder om Sandviken. På gården finns mangårdsbyggnad, maskinhall, äldre ladugård och lider. Fastigheten omfattar totalt 47 ha mark i ett sammanhängande skifte. Av arealen är 7 ha åker och betesmark och 32 ha produktiv skogsmark. Skogens virkesförråd uppskattas till ca 7 000 m³sk. Jakt i mindre jaktklubb. Bra fiske i Dalälven.

Peter Svensson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Sjöbacka

Peter Svensson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Bilder

Visa alla 39 bilder
Visa alla 39 bilder

Foto: Peter Svensson, Areal och Sören Lindblom

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Brukningscentrum

Brukningscentrum är högt beläget med härlig utsikt över Långsjön och den egna åkermarken. Gården består av bostadshus, ladugård, lider och en nyare maskinhall. På tomten finns blommor, buskar och syrenberså. Nere vid sjökanten finns egen båtplats. En del av åkermarken ligger i direkt anslutning till brukningscentrum.

Bostadshuset

Bostadshuset är uppförd i 1,5-plan med 4 rum, kök, badrum, toalett, hall och veranda på bottenvåningen. Övervåningen har en rymlig men oinredd vind med fin sjöutsikt. Möjligheter finns att inreda vinden. Byggnaden har stensatt torpargrund med matkällare. Stommen är timrad och utvändigt klädd med stående rödmålad träpanel med vita knutbrädor. Bjälklag av trä och yttertak av plåt. Treglasfönster med vädringsfunktion. Vattenburen uppvärmning via spispanna i köket kompletterad med elelement i alla rum. Elementen har elektronisk termostat. Eget vatten från borrad brunn. Hydroforpump i källaren. Varmvattenberedare. Eget avlopp till trekammarbrunn med infiltration. Fastigheten är ansluten till bredband via fiber. Byggnaden är ursprungligen uppförd 1887 och därefter ombyggd 1940. Boytan är ca 91 m².

Bottenvåningen har entré till glasverandan som leder in till hallen. Utanför entrén finns en påbyggd altan under tak i söderläge med fin utsikt över Långsjön. Rymligt kök med generösa bänkytor och förvaringsutrymmen. Köket har matplats, elspis med ugn och plattor, vedeldad spispanna med värmeplatta, kylskåp, frysskåp och diskmaskin. Rummet intill köket är nyligen rustat med parkettgolv, tapet och nya garderober. Badrummet är äldre och har duschplats, handfat och handdukstork. Separat toalettrum med WC och handfat.

Energideklaration

Någon energideklaration har inte upprättats av säljaren. Om så önskas får köparen låta upprätta en enkel energideklaration på säljarens bekostnad inom sex månader räknat från tillträdesdagen.

Driftskostnader

Fastigheten har en årlig elförbrukning om ca 10 000 kWh med en vedförbrukning på 20–25 m2 och årliga driftskostnader avseende sophämtning 2 072 kr, sotning 711 kr, slamtömning 1 533 kr, försäkring inkl. uthus och skog 7 028 kr, vägsamfällighet 1 034 kr och fastighetsskatt 3 465 kr. Uppgifterna om driftskostnader har erhållits från säljaren.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre och välbevarad ladugård som ger gården karaktär. Byggnaden inrymmer vedbod, lider, loge, djurstall och skulle. Djurstallet har murade väggar. I övrigt reglade träväggar med stående träpanel som utvändigt är rödfärgade. Djurstallet är omodernt och har inte varit i drift på många år. El är indraget. Vatten är indraget till djurstallet. Nyare plåttak. Byggnadens area är ca 349 m².

Lider

Äldre byggnad som inrymmer lider, äldre stall, vedbod och snickarbod. Snickarboden har timrade väggar. I övrigt har byggnaden reglade träväggar. Byggnaden är utvändigt rödfärgad. El är indraget. Vatten är indraget till stallet. Äldre tegeltak. Byggnadens area är ca 107 m².

Maskinhall

Nyare maskinhall som även inrymmer ett förråd och en isolerad och uppvärmd personaldel. Reglade träväggar utvändigt klädd med stående träpanel. Stora skjutportar. Yttertak av plåt. Gjutet golv med spänningsutjämnad armering. Byggnadens area är ca 130 m².

Åkerlador

Två åkerlador finns på fastigheten. Tak av plåt.

Rivningsobjekt

I skogsbestånd 19 står ett äldre fritidshus med inrasat tak.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Till fastigheten hör ca 7 ha åker och betesmark. En del av åkermarken ligger i direkt anslutning gården. Marken är muntligen upplåten ett år i taget utan ersättning. Inga stödrätter för EU-stöd följer med överlåtelsen.

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 32,6 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 7 011 m³sk, vilket motsvarar 215 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 59 % av virkesförrådet medan gran har 34 % och löv 7 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,0 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 213 m³sk. Grundförslaget i planen ger avverkningar på ca 4 500 m³sk under den kommande 10-årsperioden. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är upprättad av Jhonas Danrud i maj 2022.

Naturvärden

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. myr, sjö och vattendrag.

Jakt

Jakträtten på fastigheten är muntligt upplåten till Västanhede jaktklubb som jagar på totalt ca 300 ha. Ny ägare övertar jakträtten på tillträdesdagen.

Fiske

I angränsande Långsjön kan man fiska gädda och abborre. Fastigheten har även fiskerätt i Dalälven vilket ger rätt att köpa årskort för en symbolisk summa i Gysingeforsarnas f.v.o. Området är känt för bra fiske efter harr och öring men även gös, gädda och abborre nappar.

Inventarier

Om intresse finns kan inventarier överlåtas till köparen via separat överenskommelse.

Rättsförhållande

Fastighet

Sandviken Västerbor 4:5

Ägare

Sören Lindblom 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 45,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 32,6 ha
Impediment 5,1 ha
Åkermark 7,6 ha
Väg och kraftledning 1,4 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 47,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 133 000 kr
Betesmark 6 000 kr
Skogsmark 1 466 000 kr
Skogsimpediment 16 000 kr
Tomtmark 174 000 kr
Ekonomibyggnader 185 000 kr
Bostadsbyggnader 288 000 kr
Summa: 2 268 000 kr

Inteckningar

Antal 7 st
Totalt belopp 1 401 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i glesbygdsområde. Tillstånd för förvärv av lantbruksfastigheter krävs för fysisk/privat köpare med undantag av personer som sedan minst 12 månader varit bosatta i Österfärnebo socken. Avgiften för förvärvsprövningen är för närvarande 4 600 kr. Fastighetsmäklaren bistår köparen med ansökan om förvärvstillstånd. För juridisk person, som exempelvis aktiebolag, krävs alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Sandviken

Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Alla objekt från Sandviken

Ansvarig mäklare

Peter Svensson
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Fastighetsmäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare
070-5566768

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Sjöbacka & vill bli kontaktad

Mäklaren för Sjöbacka kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier