Skålan

42 ha produktiv skogsmark nära fjälluften med fina fiskevatten. Jakt inom Övre Ljungdalens ÄSO.
Areal: 73 ha
Kommun: Berg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 975 000 SEK
Anbudsdag: 4/11 2021
42 ha produktiv skogsmark bestående av två skogsskiften vilka är belägna i Skålan strax norr om Klövsjö. Fastigheten ligger i vacker omgivning nära fjällen och präglas av att Ljungan rinner förbi fastigheten. Virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplanen till ca 1 769 m³sk där virkesförrådet återfinns i äldre skog. Jakt inom Övre Ljungans ÄSO. Fastigheten har fiskerätt och andel i samfälld båtplats. Skålans fiskevårdsområde erbjuder ett rikligt utbud av fiskevatten. Inom orådet ryms betydande delar av älven Ljungan samt ett vidsträckande sjösystem, några åar och tjärnar. I dessa vatten finner du såväl öring som regnbåge.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder (19)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen har upprättats i september 2021 av Johan Pålsson, Areal. Arealen produktiv skogsmark är i denna uppmätt till 42 ha och virkesförrådet till 1 769 m³sk, vilket ger ett medelförråd om 42 m³sk/ha. 64 % av arealen består av ungskog. 867 m³sk finns i huggningsklass G1 och 658 m³sk i klasserna S1 till S3. Medelboniteten är skattad till 3,6 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 121 m³sk/år. Trädslagsfördelningen är 67% tall, 23% gran och 10% löv.
En enklare rastkoja finns i röjningsskogen på avdelning 4 intill vägen.

Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Natur- kulturvärden

Inga natur- eller kulturvärden finns i skrivande stund registrerade på fastigheten.
Källa, Skogens Pärlor.

Jakt

Fastigheten ingår idag i Morans jaktlag som jagar på drygt 1 900 ha ingående i Övre Ljungans älgskötselområde. Tilldelningen för närvarande är 3+3. Köparen får ansöka om inträde i jaktlaget.
Kontaktperson jaktlaget är Per Olsson, 070-232 11 51

Fiske

Fastigheten har fiskerätt och även del i Skålan S:21 vilket är båtplats vid Ljungan. Fisket i området administreras av Skålans FVO. Se mer information på https://skalan.nu/fiskevardsomrade/

Rättsförhållande

Fastighet

Berg Skålan 1:13

Ägare

Birgitta Åslund 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 72,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 42,0 ha
Myr/kärr/mosse 32,3 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Summa: 75,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 481 000 kr
Myr/kärr/mosse 39 000 kr
Summa: 520 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Bergs kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning