Skärsjövålen

Stor fastighet vid Sonfjället med möjlighet till exploatering.
Areal: 604 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 000 000 SEK
Anbudsdag: 24/10 2019
Fastigheten ligger synnerligen naturskönt i sydostslutningen av Skärsjövålen med utsikt över Sonfjällets karaktäristiska siluett. Fastigheten ger förutom skogsbruk även rika möjligheter till jakt i fjällmiljö och friluftsliv i såväl skog som fjäll. Runt Sonfjället ligger Sonfjällets nationalpark och trakten runt fjället är känt som ett av de viktigaste fästena för den skandinaviska björnstammen.
Området ger goda möjligheter för exploatering.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder (8)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Övriga byggnader

F.d. telebod som idag tillhör fastigheten. Kan användas som förråd.
Förrådet ligger i anslutning till Rånddalsvägen

Exploatering

Området är tidigare exploaterat och goda möjligheter finns för fortsatt exploatering.

Skogsmark

Skogsbeskrivningen är upprättad hösten 2018 av Johan Pålsson, Areal. Enligt beskrivningen är virkesförrådet ca 15 500 m³sk. Bäst förutsättning för skogsbruk är den sydöstra delen av fastigheten. Fastigheten är belägen inom det som kallas fjällnära skog där särskild hänsyn skall tas. Ägaren begärt tillstånd (2015) för avverkning av en del av den äldre skogen. Tillstånd har givits men avverkning har inte skett. Tillståndet är giltigt fram till 2020-⁠⁠02-⁠⁠11. Den yngre skogen är röjd. Se vidare i bifogad skogsbeskrivning.

Renbetseavtal

Ägaren erhåller ersättning för renbete genom länsstyrelsen försorg. Ersättningen betalas ut årligen och har under 2020 utbetalats 2 525 kr.

Jakt

Fastigheten har tidigare bedrivits enskild jakt men det bör vara fullt möjligt att samordna jakten med kringliggande fastigheter. Jakt på älg har skett genom generell tilldelning på en kalv.
Förutom älg och ripa finns möjlighet till jakt på björn och övrigt småvilt.

Fiske

Fisket i området administreras av Hede Fiskevårdsområde. Fiskekort som gäller i ett trettiotal vatten, däribland Skärsjön som ligger på fjället ovan fastigheten, kan köpas som dygns, vecko eller årskort. För finns också milslånga strömmande vatten med öring och harr. Ån Vasslan som rinner genom fastigheten är rik på bäcköring. Se vidare på http://www.fiskeihede.se/

Rättsförhållande

Fastighet

HÄRJEDALEN HEDE KYRKBY 59:83

Ägare

Cecilia Lundmark 1/4
Christian Steiner 1/4
Anna Birgitta Kolmodin 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 595,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 783 000 kr
Skogsimpediment 280 000 kr
Summa: 3 063 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 900 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Härjedalens kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se beskrivningen

Försäljningssätt

För mer information se beskrivningen

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Senast inkomna fastigheter till försäljning