Skattegården i Karleby

Skattegården i Karleby
Areal: 154 ha
Kommun: Falköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 27 500 000 SEK
Anbudsdag: 23/6 2022
Produktionsjordbruk i Falbygdens fantastiska landskap.

Skattegården är en välskött jordbruksfastighet med inriktning på nötköttsproduktion. I stallarna finns det plats för cirka 600 djur. Gården har levererat cirka 500 slaktdjur de senaste åren.

Gården ligger i Karleby, strax öster om Falköping med en hänförande utsikt över de egna markerna och delar av Falbygden. Gårdscentrum omfattas av rationella stallar, torkanläggning, maskinhall, gårdsverkstad samt ett trevligt bostadshus. Markerna har bra arrondering och uppgår sammanlagt till 154 ha, varav cirka 109 ha åker, 23 ha betesmark, 10 ha skogsmark samt övrig mark.

Skattegården är idag i full produktion och visar god lönsamhet. För den som önskar kan nuvarande drift, med djur och lager, övertagas.

Kristian Strandell

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Skattegården i Karleby

Kristian Strandell

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder

Visa alla 64 bilder
Visa alla 64 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostad med fantastiskt läge och med bra standard. Boarea enligt taxeringsinformationen är 140 kvm, fördelat på sex rum, hallar och kök. Byggnaden är ursprungligen uppförd 1936 och har därefter byggts till och genomgått renoveringar. Uppvärmningen sker via jordvärmeanläggning som är kopplat till vattenburet värmesystem med en ny värmepump; Thermia 12 kW, från 2021. Vattnet är Vättervatten via en förening. Djurens vatten tas ur egen borrad brunn. Avloppet är en ny trekammarbrunn med infilltration från 2020. Fiber är indraget och anslutet till en fiberförening. Bostaden har trästomme och på taket finns betongpannor från 2013. Invändigt når man groventrén med toalett och dusch. Fullutrustat kök med platsbyggda snickerier samt rymligt vardagsrum med utgång till inglasat uterum. Kontor finns också på första plan. Övre plan har ett badrum, en möblerad hall och fyra sovrum samt utgång till balkong. Källare finns under hela huset med tvättstuga och flera förrådsutrymmen. I källaren är det delvis klinkergolv med vattenburen golvvärme. På tomten finns anlagda blomsterrabatter, en damm och fruktträd. Här finns även en uteplats med magnifik utsikt över Åsledalen.

Ekonomibyggnader

Djurstallar

Skattegården inrymmer ett flertal ekonomibyggnader. I djurstallen finns plats för cirka 600 nötkreatur i olika åldrar.

Djurstall
Här finns ett friliggande djurstall från 2010 med byggnadsmåtten 22x36 meter. Djurstallet har cirka 120 platser för djur från sju månaders ålder och är indelat i sex stora boxar samt skrapgång och ströbädd. Vid ena långsidan finns ett körbart foderbord och på andra långsidan finns ett invändigt ströloft. Denna byggnad är en Temahall med stålstomme, plåttak och träpanel på väggarna.

Djurstall
​Ytterligare en stallbyggnad uppförd 1990 som delvis varit en överbyggd plansilo. Den nyttjas idag som lösdrift för nötkreatur på djupströbädd med cirka 140 ungdjursplatser. För 15 år sedan genomfördes tillbyggnad i flera avdelningar med ytterligare cirka 120 platser för nötkreatur på djupströbädd med räfflad skrapgång. Utanför finns ett vidbyggt skärmtak för lagring av gödning och halm på grusbädd.

Ladugård
I den gamla ladugården finns numera djurdel med spaltgolv. Boxindelningen möjliggör plats för 120 djur fördelat på 15 boxar på vardera sida om det centrerade foderbordet. Utfodring sker via Mullerup rälsburen fodervagn. Längs med ladugårdens båda långsidor finns drivgångar. I byggnaden finns också 20 platser för uppbundna djur samt sjukboxar. Inredningen i ladugården är från 2002. Utgödsling sker via skrapor samt reputgödsel till kulvert med självflyt till pumpbrunn.
Ladugården har byggts till i omgångar och rymmer idag även foderhanteringsutrymme med cirka 12 år gammal Cormall foderblandare (35 kbm) med nya skruvar och underrede. Spannmål krossas direkt från torkanläggningen och blandas med drank via en dranktank belägen invid blandaren. Sammanbyggt med ladugården finns också ett mottagningsstall med djupströbädd. Denna är en tidigare överbyggd plansilo med plats för 60 nyanlända kalvar. Här finns även en sjukavdelning.​

Kalvstall
Mottagningsstall uppfört 2012 för 40 kalvar fördelat på två lika stora boxar. I anslutning till varje box finns två kalvigloos. Djupströbädd och foderbord finns längs med byggnadens långsida.

Halmförråd
Enklare halmförråd invid verkstaden.

Plansilo och gödselbrunn
Foderförvaring av ensilage sker i plansilo med två fack med måtten 55x7,2x2,8 m. Innan plansilon finns 10 m. gjuten platta.
På gården finns en gödselbrunn som rymmer 1500 kbm.​​

Torkanläggning

Torkbyggnaden innehåller anläggning från Tornum som innehåller lagringsfickor och en satstork med cirkulation. Tippgropen rymmer 15 kbm och har en bottentransportör som leder till skopelevatorn. I torkbyggnaden finns också två utlastningsfickor, våtficka samt sex luftningsfickor. Utlastningen är ordnad med genomfart via en port på var sida om byggnaden. Torkningen sker via en 150 kW Haga-panna. Det finns även en rensmaskin i anslutning till torkanläggningen. Byggmåtten för torken är 21x10 m.
2005 byggdes torkanläggningen till med en riktigt fin gårdsverkstad om 120 kvm. Porten är 4,5 m och verkstaden har mycket hög invändig takhöjd. Stommen är av stål och invändigt beklädd med plåt.
​Dessutom finns i denna byggnad ett garage med plats för två bilar samt förråd. Över garaget finns ett varmisolerat stort och praktiskt sällskapsrum som värms upp av luftvärmepump. Fiber finns indraget. Detta utrymme kan även utökas med ytterligare yta för den som vill.

Maskinhall

Maskinhall med byggnadsmåtten 12x36 m är uppförd 1978. Byggnaden är en LBA Timmelehall med takhöjd på fyra m. med trästomme och plåt på väggar och tak. Cirka 2/3 av hallen har gjuten platta.
I början av 2000-talet inreddes en slakteridel som mäter 12x8 m. Denna används idag som förråd.

Skog och mark

Åker och betesmark

Skattegården omfattar cirka 109,2 ha åkermark och cirka 23 ha betesmark enligt SAM-ansökan. Åkermarken i väster består av cirka 75 ha fastmarksjordar som behovsdikats. Cirka 35 ha åker är mulljordar beläget i gårdens östra del.
Betesmarken är mycket naturskönt belägen med vattentillgång året runt via Ållebergsbäcken. Ungefär hälften av betesmarken berättigar till stöd för särskilda värden.
I anslutning till Skattegården ligger Djupadalen, ett 500 meter långt naturreservat som har ett stort geologiskt intresse. Djupadalen som förmodligen skapats av inlandsisen har strömmande vatten som format en bäck som ringlar sig ner mot Åsle mosse. Djupadalen används som naturbetesmark och är en samfällighet om cirka 2,2 ha som nuvarande ägare har del i och nyttjar.

Jakt

Jakten är utarrenderad årsvis via muntligt avtal till Karleby jaktlag.

Skog och övrig mark

Till Skattegården hör två friliggande skiften på Åsle mosse om totalt 2,3 ha, varav cirka 2 ha är bevuxen av blandskog av löv och tall.
Dessutom finns cirka 10 ha skogsmark belägen i fastighetens nordvästra del, väster om betesmarken. Även denna skogsmark är blandskog på torvmark, i huvudsak löv. Ytterligare cirka 10,3 ha övrig mark består av tomtmark, vägar, ej stödberättigande mark m.m.

Drift

Idag bedrivs konventionell köttdjursproduktion på Skattegården. Köparen ges möjlighet att ta över gården med dess nuvarande produktion. Detta inkluderar gårdens djurbesättning, lager och en del inventarier.
Nuvarande ägare arrenderar mark i anslutning till gården. Vid intresse kan dessa eventuellt övertagas av köparen. Dock krävs godkännande av respektive jordägare. ​

Rättsförhållande

Fastighet

Falköping Lovene 7:14, Lovene 16:1

Taxeringsvärde

För information se prospekt.

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 7 275 000 kr

Karta

Mäklare

Areal | Skövde

Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Alla objekt från Skövde

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier