Skönabäck

Välskött produktionsgård
Areal: 211 ha
Kommun: Svalöv
Objektstyp: Gård
Prisidé: 50 000 000 SEK
Anbudsdag: 20/11 2018
Vid vägs ände visar sig egendomen Skönabäck i ett öppet jordbrukslandskap. Skönabäck är en välskött produktionsgård med samlad areal om drygt 211 hektar varav största delen utgörs av fin åkermark. Mangårdsbyggnaden på fastigheten är i sig en riktig pärla där det ligger fint mot gårdsplanen och i söder mot en vacker parkliknande trädgård. Gårdens ekonomibyggnader utgörs dels av ett äldre karaktärsfullt byggnadsbestånd och dels av modernare kycklingstall och maskinhall.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Malmö
Stortorget 15
235 31   Vellinge
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Bilder (37)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden på fastigheten besitter klassiska kvaliteter såväl exteriört som interiört. Bostaden är uppförd vackert symmetriskt med sin huvudentré genom en traditionell frontespis. Att gården och dess bostad är förankrad i historien är tydligt och blir lite extra kännbart genom bostadens huvudentré. Entrén
har en stentrappa, flankerad av stora fasadlyktor i gjutjärn och en vacker pardörr som sannolikt är den ursprungliga. I söder har mangårdsbyggnaden en vacker parkliknande trädgård med bland annat rhododendron och äkta kastanj.

Byggnaden är uppförd 1842 i lersten och tegel med putsad fasad under tak av eternit. Torpargrund/delvis gjuten grund, ej källare. Boytan uppgår till ca 270 kvadratmeter enligt säljarens uppgift. Uppvärmning genom vattenburet system via oljepanna samt direktverkande el. 2-glasfönster, kopplade. Enskilt vatten från grävd brunn och enskilt avlopp.

Ekonomibyggnader

Kycklingstall

Kycklingstallet är uppfört 1999 av nuvarande ägare. Byggnaden är uppförd med betongelement under plåttak. Total produktionsyta om ca 4 144 kvm. Vatten till kycklingstallet tas från en djupborrad brunn. Fastighetsägarna hyr idag ut kycklingstallet till Aviagen Swe-Chick AB med en total årshyra om 663 040 kr/år. Avtalet gäller tom 2022-03-05 och följer fastigheten.
Vid frågor kring hyresavtalet vänligen kontakta ansvarig mäklare.

Maskinhall

Maskinhall om ca 22 x 48 m uppförd med stålstomme klädd med plåt. Delar av hallen har lägre betongelement vid sidorna. I maskinhallen finns halmpanna med tillhörande transportband.

Loge

Logen är ca 12 x 55 m uppförd i trä under plåttak. I byggnadens gavel finns inbyggd isolerad verkstad. Vidare finns gammalt magasin ovan verkstaden, uppställningsyta för maskiner och planlager.

Gammalt Kostall

Byggnad om ca 10 x 65 m uppförd i tegel under plåttak. Innehåller häststall med tre boxar och sadelkammare. Vidare finns gammal stalldel, sprutrum och slaktrum.

Maskinhus

Uppförd i trä under eternittak.

Magasin

Uppförd i trä under plåttak. Innehåller garage och förrådsutrymmen.

Övrigt

Gödselplatta belägen norr om gamla kostallet. Gödselbrunn. Oljebod om ca 8 x 5 m uppförd i tegel under plåttak belägen öster om mangårdsbyggnaden.

Skog och mark

Åkermark

Enligt SAM 2018 omfattar åkermarken ca 194,25 ha och betesmarken ca 5,21 ha. Åkermarken består i stort av stora rationella skiften med god åtkomst via grusvägar. Åkermarken ligger inom klass 6 enligt den fysiska riksplaneringen och har under senare år brukats med en fyrårig växtföljd med grödorna höstraps, höstvete och maltkorn. Dräneringen är väl fungerande över större delen av arealen. Stödrätter motsvarande saluförd åker- och betesareal ingår utan särskilt vederlag. Nuvarande ägare planerar att överlämna arealen insått med 55 ha höstvete, 43 ha höstraps och resterande del överlämnas höstplöjd. För markkartering och befintliga täckdikningskartor på fastigheten kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Skogsmark

Skogen omfattar ca 4 ha enligt taxering. Skogen utgörs främst en skogsdunge i fastighetens östra ytterkant. Lövskog med till stor del ek.

Jakt

Jakten är fri för ny ägare. I området finns rådjur, vildsvin och dovvilt samt övrigt småvilt.

Fiske

Kräftdamm i fastighetens östra del som historiskt bjudit på kräftor till husbehov.

Rättsförhållande

Fastighet

SVALÖV ÖSTRABY 20:23

Ägare

Nils-Hugo Abrahamsson 9/10
Brita Abrahamsson 1/10

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 211,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 263 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Åkermark 22 982 000 kr
Betesmark 332 000 kr
Tomtmark 332 000 kr
Bostadsbyggnader 1 231 000 kr
Ekonomibyggnader 3 991 000 kr
Summa: 29 137 000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 16 300 000 kr
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
040-46 67 90
072-700 16 70

Fastighetsmäklare

Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Jag är intresserad av fastigheten Skönabäck och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning