Skramsen

Obebyggd skogsfastighet med egen ö och skogsbilväg in på skiftet.
Areal: 60 ha
Kommun: Vansbro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 300 000 SEK
Anbudsdag: 11/8 2021
Unik obebyggd skogsfastighet vid sjöarna, Skramsen, Marsjön samt Martjärnen dessutom med egen ö i Skramsen. Skogsfastigheten utgörs av ett skifte som utmärks av en hög andel äldre tallskogar, marken är varierande i stenig terräng med inslag av skvattramklädda myrar. Gott om strandlägen med vatten i tre väderstreck och med skogsbilväg in på skiftet. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 53 hektar med ett bedömt virkesförråd om 8 462 m³sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken domineras av äldre tallskogar samt en mindre del ungskogar. Terrängen är bitvis svårframkomlig på grund av stenblock. Över skogsmarken har en skogsbruksplan upprättats av Ove Matsson, i november år 2018. Skogsbruksplanen har tillväxtberäknats med teoretisk tillväxt fram till idag. Av skogsbruksplanen kan man bland annat utläsa att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 53 hektar med ett bedömt virkesförråd om 8 462 m³sk, vilket ger ett medeltal om 160 m³sk per hektar. Av det totala virkesförrådet utgörs ca 8 000 m³sk av skog äldre än 90 år.

Natur och kultur

Det finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade som berör fastigheten. Kulturlämningar i form av en fyndplats för en stockbåt samt stig.

Jakt

Jakträtten är upplåten till Dala-Järna Östra Jaktvårdsförening, där markägare kan lösa jaktkort. Kontakta mäklaren för mer information.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Järna fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Vansbro Uppsälje 26:39

Ägare

Margareta Lindström 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 62,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 53,0 ha
Impediment 7,6 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 60,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 724 000 kr
Skogsimpediment 16 000 kr
Summa: 1 740 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd behövs för fysisk person som ej är bosatt inom Vansbro kommun, ansökan upprättas först efter ingånget köpekontrakt. Ansökningsavgiften är för närvarande 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning