Smedbo gård

Välskötta skogar, ca 100 000 m3sk och jakt.
Areal: 911 ha
Kommun: Örkelljunga
Objektstyp: Skog
Anbudsdag: 8/11 2021
Smedbo gård är en skogsdominerad egendom med gårdscentrum i ett fantastiskt ostört läge, relativt centralt i fastighetsinnehavet. Den omgivande gräsmattan om hela 2 hektar ger en parkliknande känsla. Hemskiftet är cirka 250 hektar.​

​Fastigheterna är fördelade på två större skiften om cirka 300 respektive 250 hektar vardera, två skiften om cirka 100 hektar vardera samt fyra mindre skiften. Tall är det dominerande trädslaget. Skogsbilvägnätet är väl underhållet vilket borgar för en rationell drift. Fastigheterna ligger väl samlade på gränsen mellan Skåne, Småland och Halland. Tillgängligheten är god då E4:an ligger endast 10 minuters bilfärd bort. Till Helsingborg är avståndet 7 mil.

Smedbo gård säljs till ett pris om 110 000 000 kr eller högstbjudande.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hässleholm
Garnisonsvägen 16
281 35   Hässleholm
Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Bilder (28)

Foto: Husfoto samt Martin Lindskog, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadsbyggnaden renoverades genomgripande under 1990-talet och har därefter löpande underhållits. I källarplanet finns ett stort kaklat pannrum med två hydroforer, luft-vattenpump från 2010-talet samt tvättmaskin. Från bottenvåningens entré möts man av det helkaklade badrummet samt det likaledes helkaklade köket med marmorskivor på arbetsytorna. I anslutning till köket ligger matrummet med utgång till terrassen. Matrummet flyter samman med vardagsrummet vari det finns en vacker stensatt öppen spis. På bottenplanet finns därutöver, i anslutning till matrummet, två sovrum med separata luft-luft-pumpar med kylningsmöjlighet. Övervåningen med tre sovrum renoverades på 1960-talet med tidstypiskt inslag av nålfiltsmattor.

Enskilt avlopp av äldre modell, uppvärmning i vattenburet centralvärmesystem samt ovan nämnda luft-luftpumparna samt öppen spis. Dricksvatten från grävd brunn, gemensam för gårdscentrum.

Interiörbilder kan beställas av Martin Lindskog.

Energideklaration

Nej.

Ekonomibyggnader

Stall/loge

Mycket väl underhållen ekonomibyggnad som tillsammans med kontoret ramar in gårdsbilden. Två luft-luft-värmepumpar förser byggnaden med såväl kyla som värme. Avloppet är separat och den estimerade byggytan uppgår till 120 kvadratmeter.

I den norra delen av byggnaden tronar det rymliga troférummet, som fungerar som en samlingspunkt före och efter jaktdagen. Rummet färdigställdes 2018 och är cirka 50 kvadratmeter stort. Tio sittande gäster får plats utan trängsel och det fullt utrustade köket, med bl.a. gasspis, gör rummet komplett för ändamålet. I den södra delen av byggnaden finns gäststugan, inredd på 1990-talet, med fyra sovplatser, badrum och toalett.

Mellan de båda rummen finns ett förvaringsutrymme och på baksidan ligger den lilla gäststugan som fungerar som samlingsrum.

Kontor

I den södra delen av gårdscentrum ligger det gamla kontoret, där verksamheten i Smedbo Gård badrumsinredning startade på 1960-talet. Byggnaden består av kontor med två sovplatser, bastuavdelning med duschmöjligt samt ett sovrum med separat ingång. Byggytan skattas till 30 kvadratmeter, uppvärmning med direktverkande elradiatorer. Avloppet ansluter till bostadsbyggnadens och dricksvattnet kommer från samma källa som övriga byggnader.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken befinner sig huvudsakligen i klass 2 och 3 i jord- och skogsklassificeringen i Skåne län.

Åkermarken på Örkelljunga Bärnalt 1:4 är muntligen upplåten, inget vederlag utgår.

Åkermarken på Örkelljunga Karsatorp 1:14 är muntligen upplåten, inget vederlag utgår.

Åkermarken på fastigheten Örkelljunga Smedhult 11:17 är skriftligen upplåten med en löptid om 10 år. Vederlaget är 1 500 kronor per hektar och år.

Inga stödrätter följer överlåtelsen.

Skogsmark

Fastigheterna har en längre tid skötts genom professionell förvaltning, Södra har haft förvaltningsuppdraget sedan 2018. Skogsbruksplanen är upprättad 2017 av Tommy Persson och har korrigerats för genomförda avverkningar och tillväxt. Genomförda skogsvårdsåtgärder har noterats i avdelningsbeskrivningarna.

Fastigheterna är välskötta och skogsvårdsåtgärderna är väl i fas. Cirka 5 hektar är i huggningsklass K1, kalmark. Södra kommer att återplantera avdelning 457 under 2022 som ett reklamationsärende utan tillkommande kostnader, då föryngringen misslyckats. Skogforsk har planteringsförsök i avdelning 42, 217 och 302.1. Tillstånd finns från Länsstyrelsen för att plantera ytterligare cirka 4,5 hektar åkermark, avdelning 95 i Örnalt om 2,5 hektar samt avdelning 469 i Brötarna om 2,4 hektar.

Röjningsbehovet i planperioden är drygt 40 hektar och gallringarna är väl i fas.

GROT är sålt till tredje man och kommer att bortforslas före tillträdesdagen.

Nyckeltal:
Virkesförråd: cirka 100 000 kubikmeter skog
Medelbonitet: 6,8 kubikmeter skog per hektar och år
Beräknad tillväxt per år innevarande planperiod: cirka 3 850 kubikmeter skog
Trädslagsfördelning: 52 % tall, 31% gran, 13% löv och 4% ädellöv

Se vidare bifogade delar ur skogsbruksplanen. Komplett skogsbruksplan beställs av Martin Lindskog. Det finns vägbommar, kontakta Martin Lindskog för att få kod till låsen.

Nyckelbiotoper

Vid denna fastighetsbeskrivnings upprättande fanns tre nyckelbiotoper registrerade på fastigheterna.

På fastigheten Örkelljunga Örnalt 1:24 fanns en nyckelbiotop, i avdelning 86 på skogskartan.

På fastigheten Örkelljunga Smedhult 11:39 fanns två nyckelbiotoper, i avdelning 286, 287 respektive 301 på skogskartan. I dessa avdelningar har biotopskyddsområde inrättats. Utbetald intrångsersättning tillfaller i sin helhet säljarna.

Utöver ovanstående finns ett naturvärdeobjekt, sumpskogar samt kulturhistoriska lämningar registrerade.

Ingen notering fanns i Länsstyrelsens EBH-karta gällande fastigheterna vid denna fastighetsbeskrivnings upprättande. I EBH-kartan sammanställs konstaterade eller misstänkta förorenade områden.

Jakt

Jakten är tillgänglig för köparen fr.o.m. 2022-07-01. Fastigheterna ingår i Örkelljunga Fagerhult älgskötselområde, se vidare: https://www.ofaso.se/. Förekomst av hjort är ringa, men rådjursstammen är enligt uppgift god. Jakt efter vildsvin har huvudsakligen bedrivits som åteljakt. Kontakta Martin Lindskog för närmre information om viltförvaltningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Örkelljunga Bjäringatorp 1:2 m.fl.

Ägare

Carl Jemsten 1/2
Sven Jemsten 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 887,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 774,6 ha
Impediment 87,4 ha
Väg och kraftledning 14,2 ha
Inägomark 26,5 ha
Övrigmark 8,1 ha
Vatten 0,2 ha
Summa: 911,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 149 000 kr
Betesmark 655 000 kr
Skogsmark 46 883 000 kr
Skogsimpediment 607 000 kr
Tomtmark 165 000 kr
Bostadsbyggnader 577 000 kr
Ekonomibyggnader 192 000 kr
Summa: 49 228 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person för fastigheterna i Örkelljunga kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd krävs av såväl fysisk som juridisk person för förvärv av fastigheten Laholm Hishult-Lycket 1:2. Se vidare: https://www.lansstyrelsen.se/halland/natur-och-landsbygd/information-till-verksamma-pa-landsbygden/forvarv-av-lantbruksfastigheter.html
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0414-178 70
070-590 99 41

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning