Spika hult

Ungskogsskifte med barr- och lövskog och gräns mot vatten.
Areal: 42 ha
Kommun: Ronneby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 625 000 SEK
Anbudsdag: 23/6 2021
Obebyggt skogsskifte om ca 42 ha med i huvudsak skogsmark och viss del igenvuxen betesmark. Markerna gränsar mot vatten och utgörs av ett sammanhängande skifte med delvis tillväxande barrungskogar samt lövskog.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sölvesborg
Snapphanegatan 32
294 31   Sölvesborg
Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
072-331 05 52

Bilder (15)

Foto: Bengt Svensson, Studioblixten.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken domineras av tillväxande barrungskog med gran samt av äldre lövskog. Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till ca 35,5 ha och bonitet är bedömd till 8,2 m³sk/ha/år. Markerna bedöms överlag som friska till fuktiga och har en god terräng. Tillväxten för år 2021 tillgår den nye köparen till ett totalt virkesförråd på 5 350 m³sk.

Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare via beställning genom mail eller telefon på [email protected] eller 0457-105 12.

Nyckelbiotoper

Inom fastigheterna finns ett område av Skogsstyrelsen klassat som höga naturvärden, dock utan formellt skydd samt ett område av sumpskog.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen och ger möjlighet till jakt på älg, rådjur, vildsvin mm.

Fiskerätt

Fiskerätt finns i sjöarna Dammen och Gliminge sjön och ger möjlighet till sedvanligt insjöfiske.

Rättsförhållande

Fastighet

Ronneby Spikahult 1:14 del av

Ägare

Jeanette Jansson 1/2
Finn Månsson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 35,5 ha
Skogsimpediment 1,3 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Inägomark 4,9 ha
Summa: 42,2 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde redovisas ej då det är enbart del av fastigheten som avyttras och gällande taxeringsvärde gäller för hela fastigheterna.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person då området klassas som glesbygdsområde. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
072-331 05 52

Jag är intresserad av fastigheten Spika hult och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning