Stadsnära läge

Stadsnära fastighet om 87 ha åkermark av klass 10 med god arrondering. Juridisk person kan förvärva.
Areal: 89 ha
Kommun: Malmö
Objektstyp: Åker
Prisidé: 42 000 000 SEK
Anbudsdag: 23/3 2020
På uppdrag av Stiftelsen Elly Olssons, Fjärdingslöv utbjudes fastigheten Lockarp 37:3 om ca 89 ha i utkanten av Malmö stad. Fastigheten utgörs av ca 87 ha god åkermark i ett skifte av klass 10. Fastigheten säljs av juridisk person vilket möjliggör för juridisk person att förvärva utan krav på förvärvstillstånd.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Malmö
Stortorget 15
235 31   Vellinge
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Fastigheten har en total areal om ca 89 ha varav åkermark om ca 87 ha. Arronderingen är mycket god och ligger i ett skifte med god åtkomst från väg. Åkermarken ligger inom jordklass 10 enligt den fysiska riksplaneringen. Dräneringen är tillfredsställande över hela åkerarealen. Åkermarken har historiskt brukats konventionellt med klassisk slättväxtföljd. Stödrätter ingår ej i överlåtelsen.

Arrende

Fastigheten är utarrenderad med femårigt avtal perioden 2020-03-14 till 2025-03-13.

Förrådsbyggnad

En enklare förrådsbyggnad/garage finns på fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Malmö Lockarp 37:3

Ägare

Stift Elly Olssons, Fjärdingslöv , fond för vetenskaplig forskning 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 89,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Åkermark 18 723 000 kr
Summa: 18 723 000 kr
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
040-46 67 90
072-700 16 70

Fastighetsmäklare

Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Senast inkomna fastigheter till försäljning