Såld

Starhult

Starhult
Areal: 154 ha
Kommun: Sävsjö
Objektstyp: Gård
  • Denna fastighet är såld
Anrik gård vid Allsarpasjön med växtlig skog och vackra hagmarker.

Starhult är ett gammalt frälsehemman som på 1640-talet blev gästgivaregård. Gården är belägen utmed gamla Kungsvägen (Växjövägen) i anslutning till Allsarpasjön. Starhult torde vara den enda gården i Hjälmseryds socken som inte styckats och var en gång i tiden den största bondgården i socknen. Starhult omfattar 154 ha landareal och 46 ha vattenområde i Allsarpasjön. Skogsmarksarealen uppgår till 119,5 ha med ett virkesförråd om 20 800 m³sk innefattande både gammal avverkningsbar skog likväl som växtliga ungskogar. 14 ha jordbruksmark med åkermark och fina hagmarker. Byggnadsbeståndet är äldre, enklare med bostad, ladugård och uthus. Med fastigheten följer jakt och fiske.

Kontakta oss på Areal

Kontakta oss på Areal

Jag vill bli kontaktad

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier