Stensbo

Dalagård med skog, åker, strand
Areal: 35 ha
Kommun: Avesta
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 150 000 SEK
Idyllisk Dalagård med egen skog, åker och strandremsa mot Dalälven.

Nu har du möjlighet att förvärva en vacker gård med 21 hektar skogsmark och 13 hektar inägomark som omsluter gårdstunet. Gården ligger i charmiga byn Stensbo och har ett avskilt läge med fina vyer över åkermarken samt den egna strandremsan mot Dalälven. På gården finns förutom en mindre mangårdsbyggnad och tillhörande lillstuga även flera ekonomibyggnader varav en större uthuslänga med ladugårdsdel och större loge.

Fastigheten lämpar sig väl för den som vill bruka den egna marken i mindre skala, ha djurhållning eller bara leva och bo med naturen nära omkring sig. Service är endast ca 10 minuter bort i antingen Avesta eller Hedemora där levande centrum med butiker, skolor mm återfinns.

Välkomna på visning!

Välkommen på visning

04Jun
Sön 11:00
Kontakta Areal

Fredrik Skovshoved

Civilekonom
Reg, fastighetsmäklare

Stensbo

Fredrik Skovshoved

Civilekonom
Reg, fastighetsmäklare
070-9957535

Bilder

Visa alla 35 bilder
Visa alla 35 bilder

Foto: Fredrik Skovshoved, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Bostadshus i 1 ½ plan uppförd på torpargrund och delvis gjuten platta. Tak av plåt. åt. Husets stomme som till största del består av timmer är klädd med en rödmålad liggande träpanel. Fönstren är utbytta och nya treglasfönster installerades under 2020. Inifrån huset bjuds man på fina vyer och utsikter över den egna åkermarken och skogen. Taxerad boyta om 71 m². Biyta 50 m².

Huset har vattenburen uppvärmning från jordvärmeanläggning som installerades under 2018. Jordvärmepannan är även dimensionerad för att kunna värma upp lillstugan på gården, kollektorslangen är ca 500 meter. Enskilt vatten genom andel i vattenförening med källa. Avlopp är enskilt med trekammarbrunn och infiltrationsanläggning. Avloppet anlades ca 2015. Fiber finns indraget.

Planlösning entréplan:
Du möts av en välkomnande farstu som leder in till ett kök med enklare standard med ett tillhörande platsbyggt skafferi. Till vänster från köket finns ett vardagsrum. Från köket når du även vidare in till ett mindre kontor, pannrum, badrum med wc och dusch, mindre hall med utgång till inglasad veranda samt ett större sovrum med garderobsvägg.

Planlösning övervåning:
Från huvuddentrén leder en trapp upp till övervåningen där du välkomnas av en hall. På våningen återfinns två stycken sovrum, separat wc samt flertalet kattvindar. Takhöjden i sovrummen är 210 respektive 227 cm.

Lillstuga

På gårdstunet finns en äldre charmig bostadsbyggnad med vackra bevarade detaljer med enklare standard. Uppförd i rödmålat timmer på torpargrund med tak av tegel. Vatten finns indraget till köket. Uppvärmningen sker genom eldning i vedspis i kök och mindre eldstad i samlingsrum, dock så råder för tillfället eldningsförbud då de ej blivit sotade eller besiktigade. El finns indraget.

Lillstugan består av en farstu med garderober med en ingång till ett köksrum med äldre standard innehållande bland annat en vedspis. Vidare finns det ett samlingsrum med en mindre eldstad. Från köket leder en trapp upp till den oinredda kallvinden.

Energideklaration

Någon energideklaration är inte upprättad.

Driftskostnader

El: Ca 11 000 kwh/år
Sophämtning: Ca 2500/år
Vatten (enskilt via vattenförening): Ca 1000kr/år
Avlopp (enskilt): Ca 2400kr/år
Försäkring: Ca 10 000 kr/år
Väg: Utdebitering kan ske vid behov.

Ekonomibyggnader

Ladugårdslänga

Större ekonomibyggnad uppförd delvis i timmer och lösvirke samt en mindre väggdel i plåt, övervägande tegeltak men även en avdelning med plåttak. Byggnaden innehåller en större loge, en uppmurad ladugårdsdel med gjutet golv, mjölkrum, höskulle, dynglider samt ett äldre stall omgjort till hönshus. Byggyta ca 300 m².

Vinkelbygd timmerlänga

Äldre vacker byggnad i två våningar uppförd i rödmålat timmer med tegeltak. Innehållande två drängkammare på nedervåningen och förrådsutrymmen på övervåningen, öppen carport med plats för två bilar som nyligen grusats och inramats, samt ett påbyggt förråd i lösvirke med plåttak. Delvis uppmurad grund/källare under den påbyggda delen. Byggnadskroppen mäter ca 20,0 x 6,4 meter på grund och tillbyggnaden 5, 0 x 5,6 meter.

Uthuslänga

Uppförd i lösvirke och övervägande tegeltak. Innehållande snickarbod, loge med jordgolv och övervåning. På ena gaveln av byggnaden återfinns en mindre påbyggd del som använts som traktorgarage med tak av plåt. Byggyta ca 90 m².

Timmerlada

Skogslada belägen ca 200 meter in i skogen från gårdstunet. Uppförd i rödmålat timmer, två portar samt plåttak.

Smedja

Äldre mindre smedja i rödmålat timmer och tegeltak. Belägen i åker och skogskant. Stort renoveringsbehov.

Jordkällare

Välvd jordkällare i fint skick med indragen el.

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsmark är mycket välskött och har en god arrondering i form av två skiften varav ett större skifte i direkt anslutning till gårdstunet samt ett mindre skifte som gränsar mot Dalälven. Bra tillgång till vägnät.

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 21,5 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 3500 m3sk, vilket motsvarar ca 163 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 51 % av virkesförrådet medan gran har 33% och björk 16%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,1 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 129 m³sk.

För mer ingående information, se den bilagda skogsbruksplanen vilken upprättats i april 2023 av Andreas Wistrand (Anemone Skog).

Åkermark

Till fastigheten hör ca 13 hektar inägomark i form av åkermark. Inägomarken ligger till största del samlad runt gården samt ett mindre skifte om ca 1,5 ha lokaliserat strax sydöst om fastigheten.

Åkermarken är utarrenderad för brukningsåret 2023.

Nyckelbiotoper och naturvärden.

Fastigheten berörs av ett område klassat som nyckelbiotop, avdelning 13 i skogsbruksplanen. Området består av lövnaturskog, omfattar ca 3 ha och vetter ned mot Dalälven. Aktnummer N 425-2009. Källa: Skogens pärlor (Skogsstyrelsen).

Jakt

Jakten bedrivs enskilt.

Fiske

Ingår i Avesta Norra fiskevårdsområdesförening. Området erbjuder ett varierat fiske med Dalälven som största vatten. Vanligt förekommande fiskarter är gädda, abborre, gös samt övrig vanligt förekommande insjöfisk. I vissa vattendrag fiskas även utplanterad öring. Som fiskerättsinnehavare finns även möjlighet till kräftfiske. Se https://www.anfvo.se för mer information.

Rättsförhållande

Fastighet

Avesta Stensbo 4:1

Ägare

Robin Bengthag 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 35,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 20,0 ha
Åkermark 13,0 ha
Övrigmark 2,0 ha
Summa: 35,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 394 000 kr
Skogsmark 889 000 kr
Tomtmark 182 000 kr
Bostadsbyggnader 391 000 kr
Ekonomibyggnader 184 000 kr
Summa: 2 040 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns nio penninginteckningar med ett sammanlagt belopp om 1 766 500 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Hedemora

Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Alla objekt från Hedemora

Ansvarig mäklare

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
Reg, fastighetsmäklare
070-9957535

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Stensbo & vill bli kontaktad

Mäklaren för Stensbo kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier