Stora Hamrum

Såld
Areal: 251 ha
Kommun: Hjo
Objektstyp: Gård
Stora Hamrum är en attraktiv lantbruksegendom med goda produktionsförutsättningar, belägen i Korsberga väster om Hjo. Landarealen uppgår till 250 ha varav 142 ha bördig åkermark och 58 ha virkesrik skogsmark. Huvuddelen av marken är belägen i en ägofigur och inom Stora Hamrums ägor ryms dessutom 16 ha betesmark samt 23 ha övrig mark.
Mangårdsbyggnaden är tilltalande och flankeras av två äldre flygelbyggander. Fastighetens gårdscentrum är väl placerad alldeles vid Tidans strandlinje och utgörs i övrigt av en bostad med två lägenheter, ladugård, spannmålsmagasin m.m.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Senast inkomna fastigheter till försäljning