Budgivning pågår!

Stormnäsudden

Sjönära jord och skog
Areal: 63 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 100 000 SEK
Anbudsdag: 1/12 2022
Fin mindre fastighet intill Dellensjön, obebyggd med både skog och åkermark. Jakt inom VVO m.m.

Fastigheten består av tre skiften varav det största har ett fint läge nära Sördellen på Stormnäsudden strax utanför Delsbo. Skogen är till större delen ung- och tallskogsdominerad. Jakt inom Delsbo och Sannäs VVO.

Kontakta Areal

Jonas Jonsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Stormnäsudden

Jonas Jonsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder

Visa alla 23 bilder
Visa alla 23 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad under oktober 2022 av Anders Berglund på Areal i Ljusdal. Arealen produktiv skogsmark är i denna uppmätt till 53,6 ha. Virkesförrådet uppgår till 7 876 m³sk vilket ger ett medelförråd om 147 m³sk/ha. Fastigheten erbjuder skog främst i åldersklasserna 60-69 år, men även ungskog 10-29 år. 3,6 ha består av oplanterad kalmark. Medelboniteten är skattad till 4,7 m³sk/ha och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 280 m³sk/år. Trädslagsfördelning är 71% tall, 22% gran och 7% löv.
Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Åker- och betesmark

Inägomarken är enligt skogsbruksplanen 4,1 ha och är väl hävdad. Åkermarken är muntligt upplåten och fri för köparen från nästa odlingssäsong.

Jakt

Skifte nummer 1 i Stormnäs är belägen inom Delsbo VVO som omfattar ca 26 000 ha där kontaktperson är Tomas Jonsson, telefon 070-683 74 66. Skifte 2 vid Sannäs ingår i Sannäs VVO som omfattar ca 2 300 ha, kontaktperson Mats Lindberg 070-491 00 66. Dessa två områden är för närvarande utarrenderade men fria för ny ägare från jaktsäsongen 23/24.
På skifte 3 vid Prästvallen är jakten enskild.

Fiske

Fisket i området administreras av Dellenbygdens FVO. Se mer information på https://dellenbygdens-fvo.se/

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Delsbo-Myra 5:2

Ägare

Karin Hansson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 62,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Myr/kärr/mosse 4,9 ha
Skogsmark 53,6 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Åkermark 4,1 ha
Summa: 62,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Summa: 2595000 kr

Inteckningar

Ett skriftligt pantbrev om 20 000 kr är uttaget i del av fastigheten. Pantbrevet är förkommet och ansökan om dödning har inlämnats till Lantmäteriet. Skulle inte medgivande om dödning erhållits till Tillträdet kommer beloppet att innehållas intill dödning kan ske.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i glesbygdsområdet (Delsbo, Norrbo, Bjuråker) av Hudiksvalls kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier