Stuv

Gård i vackert läge med bostad och mark. Goda pendlingsmöjligheter.
Areal: 31 ha
Kommun: Kungsbacka
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 500 000 SEK
Anbudsdag: 2/6 2021
Visning:
16/5 kl 10:00-11:30
Anmälan krävs.
18/5 kl 17:30-19:00
Anmälan krävs.
En gård i öppet och vackert läge i Löftaåns dalgång öster om Frillesås. Här finns ett rejält bostadshus, bra ekonomibyggnader och marker för odling, skogsbruk mm. Möjligheter för självhushållning eller att ha gården som bas för egen verksamhet och företagande. Goda pendlingsmöjligheter till Kungsbacka, Varberg och Göteborg.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (19)

Foto: Mikael Axelsson och Johan Melin, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

På gården finns ett bra bostadshus som är uppfört i 1 ½ plan med hel källare. Bostaden är ursprungligen uppförd 1967 men har genom åren löpande renoverats där tex merparten av fönstren har bytts ut, huset har omdränerats på två sidor och 2015 installerades en jordvärmeanläggning. Bostadshuset är uppfört med träregelstomme med fasad av mexitegel och trä på gjutet källarvalv. Taket är beklätt med glaserat lertegel. Det är kommunalt vatten och avlopp genom Löftadalens vatten- och avloppsförening. På gården finns även en äldre grävd brunn som inte har använts de senaste åren. Uppvärmning genom vattenburet värmesystem (radiatorer) kopplat till värmepump och jordvärmeanläggning. Boytan är enligt taxeringen 125 kvm och biyta om 90 kvm. Huset har en planlösning där nedre plan består av entré med stor hall, stort vardagsrum med fönster i två väderstreck, kontor/TV-rum, kök med köksluckor i ek och en toalett med wc och handfat. Övre plan består av hall, tre sovrum och badrum med både dusch, och badkar samt sidovindar med praktiska förvaringsmöjligheter. I källaren finns ett stort allrum/gillestuga, pannrum, tvättstuga, torkrum, matkällare och förvaringsutrymmen. Till källaren finns en separat ingång från utsidan. Vid entrén på framsidan finns en skyddad uteplats i västerläge under tak där man kan njuta av solnedgången och vyn över dalen. Gräsmattan runt huset sköts av den nya robotgräsklipparen.

Bilgarage

I anslutning till bostadshuset finns ett rejält tvåbilsgarage med gjutenplatta och vikportar. Vid sidan av garaget finns ett mindre växthus som passar utmärkt för hobbyodling.

Energideklaration och besiktning

Ingen energideklaration är upprättad.

Driftskostnader

Uppgifterna bygger på säljarens totala kostnader det senaste året och är beräknat på ett hushåll om 2 personer. Kostnader för el inkluderar all el även till ekonomibyggnader och gårdens drift. Kostnader för vatten och avlopp avser avgifter till Löftadalens vatten- och avloppsförening. Försäkringskostnaden avser gårdsförsäkring och inkluderar även försäkring av ekonomibyggnader och stående skog. Kostnader för uppvärmning ingår i elkostnaden då husets värms med en jordvärmeanläggning. Fiber finns inte indraget till gården, men fiber finns i närheten. För möjlighet för inkoppling kontakta Löftadalens fiberförening.

El: 22 000 kr.
Renhållning: 2 400 kr.
VA: 6 000 kr.
Försäkring: 8 000 kr.
Totalt: 38 400 kr/år eller ca 3 200 kr/månaden.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Byggnaden är uppförd 1949 med uppmurad och putsad stomme i stallet samt trästomme i övriga delar av byggnaden med fasad av trä och plåt. Yttertaket är belagt med eternitplattor. Byggnaden inhyser svinstall med en äldre inredning för svinproduktion. Ovan stalldelen finns stort ränne/höloft. I anslutning till stallet finns loge som erbjuder goda möjligheter till förvaring av maskiner, foder eller som lösdriftstall. Byggnaden inrymmer även isolerat och uppvärmt mjölkrum med indraget vatten. Övrig del av byggnaden fördelar sig på spannmålsmagasin med äldre torkanläggning. Norr om stallet finns en gjuten gödselbrunn och en äldre cementsilos. Byggnadsarea på mark för bygganden är ca 400 kvm.

Maskinhall

Bakom ladugården ligger en maskinhall med plats för jordbruksmaskiner. Byggd i trä med plåttak. Byggnaden har ungefärliga måtten 28*7 meter.

Äldre ladugård

I anslutning till övrig byggnation ligger även en äldre ladugård som är i mycket dåligt skick.

Skog och mark

Åker- och betesmark

I ett samlat skifte runt gården ligger åkermarken på ca 22 hektar. Marken brukas idag av en granne och är utarrenderad till och med innevarande odlingsår med ett årligt arrende om 21 500 kr ex moms. Marken har bra dränering och är lättbrukad. EU-stödrätter för jordbruksmarken finns som kan disponeras av köparen för 2022. Glambäcken rinner genom jordbruksmarken.

Skogsmark

På ett eget skifte ca 1 km öster om gården finns gårdens skogsmark. Skogsskiftet omfattar ca 8,7 ha och marken fördelas enligt nyupprättad skogsinventering (Alexander Odenius, Skogsfakta) på 8,2 ha produktiv skogsmark och 0,5 ha övrig mark (kraftledning). Enligt skogsinventeringen finns det ett totalt virkesförråd på 2 255 m3sk vilket ger ett medelförråd på 275 m3sk/hektar och volymen fördelas på 49 % gran, 32 % tall, 13 % löv och 6 % ädellöv. Skogsmarkens bonitet har bedömts till 7,5 m3sk/ha år. Det är en stor andel av skogen som är avverkningsmogen, för ytterligare information se bilagda skogsbruksplan. Köparen står risken för skador på skogen från kontraktsdagen. Köparen äger ej rätt till annan ersättning för eventuella skador uppkomna på skogen efter kontraktsdagen än utfallande ersättning från säljarens skogsförsäkring.

Nyckelbiotoper

Södra delen av skogsskiftet berörs av en nyckelbiotop. Nyckelbiotopen ligger i en bergbrant och har en omfattning om 2,1 hektar enligt Skogsstyrelsens register och berör avdelning 5 och 7 i bifogad skogsbruksplan.

Jakt

Jakten är inte upplåten. Jakträtten övergår till köparen vid tillträdet.

Övrigt

I anslutning till skogsskiftet strax väster om, finns Hallands största flyttblock, Glamstens stora klippblock. Vid Glamstens stora klippblock finns fler stenar av mindre format. Det har bildats en grotta i stensamlingen. Den har i äldre tider använts av de som vaktade lösgående djur för att få skydd för väder och vind. I svensk folktradition kallades flyttblocken jättekast. Det finns även en del sägner om Glamsten utifrån denna aspekt.

Rättsförhållande

Fastighet

Kungsbacka Stuv 1:28

Ägare

Lillian Andrén 1/2
Gösta Andrén 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 30,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 8,2 ha
Inägomark 22,4 ha
Övrigmark 1,2 ha
Summa: 31,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 1 829 000 kr
Skogsmark 358 000 kr
Skogsimpediment 14 000 kr
Tomtmark 650 000 kr
Ekonomibyggnader 264 000 kr
Bostadsbyggnader 1 728 000 kr
Summa: 4 843 000 kr

Inteckningar

Det finns två pantbrev uttagna i fastigheten om sammanlagt 165 000 kr. Pantbreven är skriftliga och finns i fastighetsägarens förvar. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Stuv och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning