Täfteå

Välskött skogsegendom
Areal: 120 ha
Kommun: Umeå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 000 000 SEK
Mycket bra tillgänglighet och högt virkesförråd endast 15km från Umeå tätort.

Denna fantastiska skogsegendom belägen i byn Täfteå, endast 15 km från Umeå tätort erbjuder ett högt virkesförråd, är välskött som få andra och har en tillgänglighet sett till vägar som fastigheter
sällan kan erbjuda. Med fastigheten följer jakträtt och andelstal i Täfteås Byamän. Fastigheten består endast av tre skiften varav det större är på knappt 100 ha vilket tillsammans med vägnätet ger en mycket bra och rationell brukningsenhet. Arealen uppgår till ca 123,6 ha varav ca 104,1 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 18 000 m³sk.

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare

Täfteå

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Bilder

Visa alla 22 bilder
Visa alla 22 bilder

Foto: Fredrik Norlin

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2018 av Holmen Skog AB. Skogsbruksplanen har därefter låtits ajourhållas årligen. Senast i juni 2022 av Wictor Rytterstedt, WR Skogskonsult, inför försäljningen av egendomen.

Fastigheten består av tre skiften och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 123,6 ha varav ca 104,1 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 18 000 m³sk och medelboniteten beräknas till ca 5,9 m³sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är ca 76 % tall, 16% gran, 4 % löv och 4% contortatall.

Tyngdpunkten i virkesförrådet ligger på medelålders- och äldre talldominerad skog som till stora delar är gödslat för högsta möjliga tillväxt. Tillgängligheten är oerhört bra genom ett väl underhållet vägnät.

Skogsvårdsåtgärder

Köparen är medveten om att fastigheten har ett mindre behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder i form av hjälpplantering och gräsbekämpning av en tidigare planterad åkermark.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastigheternas gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare markering av dessa.

Åkermark

En mindre åker om 0,8 hektar finns på skifte 3.

Naturvärden

Det finns inte några registrerade nyckelbiotoper eller andra naturvärden - (källa: SeSverige - Metria).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inte några registrerade fornlämningar - (källa: SeSverige - Metria).

Jakt

Fastigheten ingår för närvarande i Täfteå Jaktlubb som jagar på ca 3700 ha. Möjlighet till småviltjakt på samma område. En ny ägare till fastigheten har möjlighet att ansöka om en plats i jaktlaget. Tilldelningen för älg föregående år var 7 vuxna samt 4 kalvar.

Vägar

Fastigheten har bra tillgänglighet via ett välunderhållet vägnät. Skifte 2 har del i Rovögerns vägsamfällighetsförening. Kostnad senaste året var 2200 kr per år.
Skogsbilvägen på skifte 2, Vackertallsvägen, brukas gemensamt med ägaren av grannskiftet, Täfteå 29:35 via en gemensam överenskommelse. Andelstal finns och kostnad uppstår vid underhållsbehov. Fastighetens andel i Vackertallsvägen är 44,4 % enligt överenskommelse mellan
markägarna. Skifte 3 har del i Täfteå Småvägars Samfällighetsförening.

Mantal

13/128. Täfteå Byamän, org.nr. 894000-2358

Rättsförhållande

Fastighet

Umeå Täfteå 3:4

Ägare

Roland Jonsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 120,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 104,1 ha
Skogsimpediment 15,2 ha
Väg och kraftledning 1,8 ha
Inägomark 0,8 ha
Övrigmark 1,7 ha
Summa: 123,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 108 000 kr
Skogsmark 3 335 000 kr
Skogsimpediment 41 000 kr
Summa: 3 484 000 kr

Inteckningar

Det finns penninginteckningar på 590 000 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-07-04
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Umeå

Kaserngatan 3
903 47   Umeå
Alla objekt från Umeå

Ansvarig mäklare

Fredrik Norlin
Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Täfteå & vill bli kontaktad

Mäklaren för Täfteå kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier