Såld

Tegalund

Tegalund
Areal: 202 ha
Kommun: Essunga
Objektstyp: Gård
  • Denna fastighet är såld
I det lätt böljande landskapet mellan Vara och Vårgårda, omgiven av sin egen slätt finns egendomen Tegalund.

Den ytterst välarronderade och natursköna ägofiguren utgörs av ca 155 ha jordbruksmark, ca 40 ha skogsmark samt centralt belägen byggnation med den ståtliga mangårdsbyggnaden från mitten av 1800-talet på en höjd med vyer över ägorna. Åkermarken består av stora och rationella skiften kring gårdscentrum med goda brukningsegenskaper och bra avkastningsförmåga. Skogen domineras av planterade ungskogar på mark med höga boniteter samt lövskogsbeväxta holmar i odlingslandskapet.

Kontakta oss på Areal

Kontakta oss på Areal

Jag vill bli kontaktad

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier