Tokil

57 ha produktiv skogsmark i flera skiften med egen ö. Jakt och fiskerätt.
Areal: 58 ha
Kommun: Årjäng
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 900 000 SEK
Anbudsdag: 21/6 2021
Obebyggd skogsfastighet med ca 57 ha produktiv skogsmark och ett virkesförråd på ca: 9.152 m³sk. Skog i fem skiften varav ett skifte är Torkelholmen i Järnsjön. Till fyra av skiftena är det bra tillgänglighet med vägar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Gamla Örnäsgatan 11
662 31   Åmål
Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Bilder (30)

Foto: Hans Littorin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsbruksarealen uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan till 57 ha. Fördelningen är 60 % granskog, 30 % tall och 10 % lövskog. Medelboniteten är beräknad till 7.

Det totala virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplan till 9 152 m³sk varav granskog 5 400 m3sk med ett medeltal på 160 m³sk per hektar. Det är en stor andel medelålders skog med hög tillväxt, 63% av skogsarealen består av gallringsskog G1 och G2. Ca 2.300 m³sk i huggningsklasserna S1 och S3. Enligt fastighetsregistret är 1 ha skog med restriktion. Se i övrigt bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Ett biotopskydd finns registrerat, kalkkärr. Inga områden har klassats som nyckelbiotoper i Skogsstyrelsens inventeringar.

Jakt

All jakt följer med i försäljningen. Gemensamt bedriven älgjakt i Risviken - Tokils jaktlag. Enskild bedriven småviltsjakt. Jakten är för närvarande utarrenderad t.o.m. 2021-06-30.

Fiske

Fiskerätt i Järnsjön och Tokilstjärnet.

Rättsförhållande

Fastighet

Årjäng Tokil 1:15

Ägare

Karin Leu 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 57,2 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 0,6 ha
Summa: 58,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 516 000 kr
Skogsimpediment 7 000 kr
Skog med restriktion 4 000 kr
Summa: 1 527 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 362 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte har varit bosatt i Årjängs kommun i ett år före förvärvet. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
0532-176 95
070-601 86 05

Jag är intresserad av fastigheten Tokil och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning