Törna

Kan förvärvas av juridisk person
Areal: 130 ha
Kommun: Kramfors
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 10 000 000 SEK
Anbudsdag: 27/10 2023
Fastighet med högt virkesförråd och stor andel äldre skog som kan förvärvas av juridisk person samt till fastigheten hör det även frikraft.

Mitt i Höga Kusten ligger denna skogsfastighet om totalt 130,2 ha varav skogsmark 126,5 ha. Det finns skog i alla åldersklasser med högt virkesförråd om 172 m³sk/ha. Totalt om 21 800 m³sk. På ett eget skifte om 0,8 ha centralt beläget i Ullånger ligger brukningscentrum med bostadshus från mitten av 60-talet, garage, förråd och äldre sekelskifteshus. Frikraft hör till fastigheten vilket ger en mycket billig boendekostnad.

Välkommen på visning

04Okt
Ons 12:00 - 14:00
Anmälan skall ske till fastighetsmäklaren till visning av byggnaderna.
Kontakta Areal

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare

Törna

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Bilder

Visa alla 60 bilder
Visa alla 60 bilder

Foto: Anna-Clara Eriksson, fotograf ACE

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Tid typisk villa uppfört i mitten av 60-talet i ett plan med full källarvåning. Stomme av trä och fasad av mexitegel, tvåglasfönster samt plåttak i tegelprofil. Kommunalt vatten samt enskilt avlopp. Uppvärmningen sker med vattenburet värmesystem, bergvärme med värmepump Nibe Fighter 1210. Boarea 135 kvm samt biyta 142 kvm enligt fastighetstaxering.

Planlösning bottenvåning:
​Går man in genom huvudingången så kommer man först in i hallen med ett omklädningsrum samt förrådsrum direkt till vänster. Till höger i hallen finns matrum och vardagsrum, båda rummen med parkettgolv. Rakt fram från hallen finns köket, rymligt kök med utgång till balkong som vetter mot öster. Hallen leder vidare i en korridor mot badrummet samt arbetsrum och två sovrum med bra förvaringsmöjligheter. Nedgång till källarvåningen sker längst in i hallen mot norra gaveln.

Planlösning källarvåning:
Full källarvåning finns under huset med många praktiska utrymmen som matkällare, tvättstuga, pannrum samt förråd. Ingång finns från trädgården in i källarvåningen.

Bostadshuset har endast renoverats i mindre omfattning efter att det uppfördes.

Fiber finns indraget till huset.

Boendekostnader
Uppskattade boendekostnader är, elförbrukning för hushållsel och uppvärmning ca 11 500 kwh (2022), ca 4 000 kr/år, enskilt avlopp 1 168 kr/år, kommunalt vatten fastavgift 4 305 kr, renhållning 2 781 kr/år, försäkring ca 6 500 kr/år, vägavgift 832 kr/år, fiber 3 600 kr/år och fastighetsskatt 2 985 kr/år. Totalt ca 26 000 kr/år.

För närvarande är det 16 ampere huvudsäkring. Sophämtning grundavgift 637 kr/ år med kärl om 370 l, 779 kr / år hämtning var 14:e dag samt 3,50 kr / kg sopor. Räknat på 15 kg/tömning, 1 365 kr. Vattenkostnad årlig avgift 3 145 kr samt 20,69 kr/kubik, uppskattad förbrukning 56 kubik.

Frikraften är på 10018 kWh/år, och gäller både nätet (elöverföring och *abonnemangsavgift) och handel.

*Abonnemangsavgiften (För 16 A) är utan kostnad så länge frikraften gäller. Frikraften dras av enligt principen ”så långt lagret räcker” med start den 1/1 varje år. Om frikraften (10018 kWh) exempelvis tar slut 230731 så betalar kunden elkostnader som vilken kund som helst från 230801. Uppgifter gällande frikraft kommer från Eon.


Gårdshus

Sekelskifteshus med tidstypisk träfasad med både liggande och stående panel uppförd i timmerstomme i 1 1/2 plan. Takbeklädnad av tegel och fönster av enkel.
Byggnaden är i stort renoveringsbehov men många av de gamla detaljerna finns kvar som äldre köksinredning, spegeldörrar, trägolv, breda golvsocklar och foder, kakelugnar och vedspis. Byggnadsarea ca 90 kvm.

Ekonomibyggnader

Garage/förråd

Garage/förråd uppförd i stomme av resvirke på gjutenplatta med plåttak av tegelprofil och stående brädfodring. Byggnaden utgörs av isolerad garagedel med garageport i ena gaveln samt oisolerad mindre förrådsdel. Byggnadsarea ca 61 kvm.

Äldre bagarstuga/förråd

Äldre bagarstuga/förråd i ett plan med stomme i timmer och påbyggd med resvirke, stående brädfodring samt tak beklätt med pannplåt. Utgörs av rum med bakugn samt olika förrådsutrymmen. Byggnadsarea ca 77 kvm.

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2023 av Bengt-Olov Westman, telefon 070-289 55 50.
Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 126,5 hektar med totalt virkesförråd om ca 21 800 m³sk, vilket ger ett medeltal om ca 172 m³sk per hektar. Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 790 m³sk per år och boniteten ligger på 5,1 m³sk/ha. Gran är det dominerande trädslaget som upptar 83 % samt löv 17 %. Tall är mindre än 1 %. Största andelen är gallringsskog om 46 % (57,7 ha) med ett virkesförråd om ca 11 230 m³sk. Övrig skog består av röjningsskog om 29 % ( 36,8 ha) samt skog som uppnått slutavverkningsbar ålder, S1, S2 om 25 % (32 ha) med ett virkesförråd om ca 10 250 m³sk samt Andelen yngre skog än 20 år är 29 % (36,8 ha).

Skogsvårdsåtgärder

Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder så som röjning om 26,7 ha under planperioden.

Naturvärden

De kända naturvärdet som finns på fastigheten är ett område som är bedömd som sumpskog, ett område naturvärdesobjekt, å bäck miljö samt mindre del av en större nyckelbiotop där största delen ligger på grannfastighet. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- eller kulturlämningar

Det finns ett område i form av kulturlämning på fastigheten, Törna bodarna. Det finn ingen känt forminne på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten ingår i Kramfors Östra Älgskötselområde. För närvarande bedrivs jakt på fastigheten Högtjälens jaktlag med ca 14 jägare. Området omfattar ca 3 400 ha. Kostnad ca 3 500 kr per år och en insats på 4 000 kr. Beslut tas av jaktlaget om man har möjlighet att vara med i jaktlaget som ny ägare.
Ordförande Sven Sjögren 070-330 91 03.
Småvilt jagas på egen fastighet.​

Skyttebana

Höga Kusten jaktskytteklubb nyttjar ett mindre område på fastigheten för trappbana. Området är enligt skogsbruksplanen om 0,3 ha och är avdelning 23.

Frikraft

Frikraften är på 10 018 kWh/år, och gäller både nätet (elöverföring och *abonnemangsavgift) och handel.

*Abonnemangsavgiften (För 16 A) är utan kostnad så länge frikraften gäller. Frikraften dras av enligt principen ”så långt lagret räcker” med start den 1/1 varje år. Om frikraften (10 018 kWh) exempelvis tar slut 230731 så betalar kunden elkostnader som vilken kund som helst från 230801. Källa Eon.

Vägar

Fastigheten har andel i flera skogsvägar. Kramfors Törna Ga:3, Sundbronsvägförening. Väg till brukningscentrum.
Skogsskiftena berörs av skogsbilväg från allmänna vägen och förbi jaktskyttebanan. Vägen slutar på en vändplan vid skifte 1. Vägen är sedan förlängd in på två grannfastigheter, fastigheten har även del i förlängningen av vägen. För närvarande inga årliga avgifter för vägarna, utdebitering sker vid behov.

Rättsförhållande

Fastighet

Kramfors Törna 4:1 & 4:4

Ägare

Reumatikerförbundet 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 124,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 126,5 ha
Myr/kärr/mosse 0,7 ha
Berg/hällmark 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Övrigmark 2,1 ha
Summa: 130,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 15 000 kr
Skogsmark 4 515 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Tomtmark 55 000 kr
Småhusmark 34 000 kr
Bostadsbyggnader 343 000 kr
Ekonomibyggnader 97 000 kr
Summa: 5 065 000 kr

Inteckningar

Pantbreven är förkomna och kommer att lämnas in för dödning av säljaren.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson eller juridisk person genom att säljaren av fastigheterna är Reumatikerförbundet som är en juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Härnösand

Järnvägsgatan 2
871 45   Härnösand
Alla objekt från Härnösand

Ansvarig mäklare

Patrik Ulander
Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Törna & vill bli kontaktad

Mäklaren för Törna kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier