Såld

Torsteboda

Skogsfastighet Torsteboda
Areal: 34 ha
Kommun: Karlshamn
Objektstyp: Skog
  • Denna fastighet är såld
Obebyggd barrskogsfastighet i ett samlat skifte straxt väster om Mörrum. Jakträtt.

Obebyggd skogsfastighet i mellanbygden strax väster om Mörrums samhälle i ett samlat skifte. Fastigheten utgörs mestadels av barrskog av tall och gran med varierande åldersstruktur från 35-45 år och delvis äldre barrskog med inslag av lövskog av bok och övrigt löv. Terrängen varierar från berg i dagen till fuktig mark med god bonitet samt med närhet till skogsbilväg. Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen.

Kontakta oss på Areal

Kontakta oss på Areal

Jag vill bli kontaktad

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier