Tveta Sandbol

Fin gård med åker och skogsmark med närhet till Vänern. Jaktmöjligheter.
Areal: 137 ha
Kommun: Säffle
Objektstyp: Gård
Prisidé: 8 950 000 SEK
Anbudsdag: 19/10 2020
Sandbols gård lantbruksfastighet med bra tillgänglighet till gårdens marker. Både åker- och skogsmarken är väl samlad i anslutning till gårdscentrum. En fin gård med goda jaktmöjligheter och närhet till Vänern.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Gamla Örnäsgatan 11
662 31   Åmål
Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Bilder (33)

Foto: Hans Littorin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset är uppfört 1890 i timmer. Större renoveringar utförda 1982 och 1999. Efter den senaste större renoveringen 1999 har bostadshuset varit uthyrt, tidigare årshyra 50 400 kr (kallhyra). Timmerstommen är beklädd med träpanel, yttertak av betongtegel och stengrund. Bostadsytan är enligt fastighetstaxeringen 94 kvm. Nedre plan 2 rum varav ett med kakelugn, kök med vedspis/bakugn och kombinerat badrum/ tvättstuga. På övre plan 2 rum, badrum med duschkabin och 2 snedgarderober varav en är inredd. Uppvärmning med elelement, luftvärmepump och vedspis. Fönstren är 2 glasfönster, år 2016 byttes fönstren på södersidan övriga fönster renoverades. Vattenförsörjning från djupborrad brunn, vattenprov togs för 2 år sedan utan anmärkning. Avlopp till trekammarbrunn. Fiberanslutning och ny skorsten ovan tak år 2014.

Äldre komplementbyggnad

Byggnad i 2 plan som varit obebodd i många år. Oklart när byggnaden uppförts troligen på 1700-talet eller eventuellt tidigare. Utvändigt i bra skick, ny skorsten ovan tak år 2014.Stort inre renoveringsbehov. En byggnad med stor potential.

Energideklaration

Energideklaration är inte upprättad.

Ekonomibyggnader

Traditionell ladugårdsbyggnad 616 kvm enligt fastighetstaxeringen med plåttak som används som förrådsbyggnad. Det finns en djupborrad brunn i anslutning till ladugården.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken om19 hektar är välbelägen i anslutning till gårdscentrum. Dränering av all åkermark 2015-2017. Åkermarken har varit utarrenderad med ettårsavtal. Uppsägning måste ske senast 30 april 2021 för få bruka marken fr.o.m. 2022-01-01. Stödrätter tillhör jordägaren och återlämnas vid arrendets upphörande. Nuvarande arrendeavgift 26 800 kr exklusive moms. Jakträtten omfattas ej av arrendet.

Skogsmark

Den produktiva skogsbruksarealen uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan till 112 ha och är samlad i ett skifte. Fördelningen är 65 % tallskog, 26 % gran och 9 % lövskog. Medelboniteten är beräknad till 5,6 med en beräknad årlig tillväxt om 592 m3sk. Det totala virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplan till 14 700 m3sk. Skogen består till övervägande del av röjnings-/gallringsskog. Se i övrigt bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Inga områden har klassats som nyckelbiotoper i Skogsstyrelsens inventeringar.

Jakt

All jakt följer med i försäljningen. Gemensamt bedriven älgjakt, 3 platser i Tveta älgjaktslag och enskild bedriven småviltsjakt.

Rättsförhållande

Fastighet

Säffle Tveta-Sandbol 1:2 och 1:3

Ägare

Anna-Karin Andersson 1/2
Joakim Svensson 1/6
Camilla Svensson 1/6
Kermith Svensson 1/6

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 112,0 ha
Impediment 2,0 ha
Väg och kraftledning 3,0 ha
Inägomark 21,0 ha
Övrigmark 2,0 ha
Summa: 140,0 ha

Taxeringsvärde

För mer information se prospekt.

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 385 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
0532-176 95
070-601 86 05

Jag är intresserad av fastigheten Tveta Sandbol och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning