Ubbalt

Bördiga marker, 33 000 m3sk, jakt och fiske. Två fritidshus alldeles vid sjö och golfbana.
Areal: 250 ha
Kommun: Hässleholm
Objektstyp: Gård
Prisidé: 23 000 000 SEK
Anbudsdag: 4/2 2019
Visning:
4/1 2019
Vänligen anmäl ert deltagande.
21/1 2019
Vänligen anmäl ert deltagande.
25/1 2019
Vänligen anmäl ert deltagande.
Ubbalt är ovanligt kontrastrik. Den som äger Ubbalt kan börja dagen med att släppa jakthunden från farstukvisten och jaga, äta lunch, antingen i huset med utsikt över Ubbaltssjön eller på golfklubben. Till eftermiddagen klä om för att spela golf, artonde tee ligger en pitch bort.

Skogen är också kontrastrik. Den domineras av gran, men det finns såväl urskånska ädellövsbackar som vidsträckta myrområden bevuxna med tall, av norrländsk karaktär. Fastighetens bördiga marker ger hög medelbonitet, 8,5 m3sk/ha/år, på de medelålders grandominerade avdelningarna högre än så. Virkesförrådet uppgår till 33 000 m3sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hässleholm
Garnisonsvägen 16
281 35   Hässleholm
Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Bilder (18)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Fritidshuset

Fritidshus uppfört i 1 ½ plan, på platsen 1980 på torpargrund med taxerad boyta 67 m2. På nedre plan två sovrum, badrum och stort vardagsrum. Vardagsrummet ligger i anslutning till köket. Vitvaror i köket är diskmaskin, kyl/frys och spis. På övervåningen finns en rejäl sovalkov.

Avlopp till enskilt avlopp till trekammarbrunn med infiltration. Dricksvatten från djupborrad brunn. Uppvärmning med direktverkande el samt luft till luftvärmepump.

Fritidshuset

Fritidshus uppfört på platsen 1950 på gjuten grund med taxerad boyta 50 m2. På nedre plan hall, vardagsrum med öppen spis, två sovrum och badrum. Äldre vitvaror. Oinredd övervåning.

Avlopp till enskilt avlopp till trekammarbrunn med infiltration. Dricksvatten från grävd brunn. Uppvärmning med direktverkande el samt öppen spis. Den öppna spisen är inte använd eller sotad.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens inägomarksareal är upplåten till och brukas av Wittsjö Golfklubb.

Skogsmark

Skogen är välskött med förhållandevis lite skogsvårdsbehov på fem års sikt.

Fastighetens södra del präglas av skogstypen grandominerad barrblandskog på frisk mark och hela fastighetens virkesförråd utgörs till 63% av gran. Fastighetens norra del är av helt annan karaktär, den domineras av ädellövskog och tre myrområden. Virkesförrådet uppgår till knappt 33 000 m3sk och medelboniteten uppgår till 8,5 m3sk/ha/år.

Skogsbruksplan upprättad av Per-Ola Olsson, Skogsstyrelsen, 2014. Angivet virkesförråd är korrigerat för tillväxt och genomförda avverkningar.

Kvarvarande virke vid bilväg tillhör tredje man och kommer att bortforslas.

Nyckelbiotoper

Avdelning 1 i skogsbruksplanen är klassad som nyckelbiotop.

Jakt

Jakt efter främst vildsvin och älg, utöver småviltsjakten. Fastigheten ingår i Vittsjöortens älgskötselområde. http://alg.gundrastorp.se/index.htm

Fiske

Fiske i Kallsjön, Ubbaltssjön och i Vittsjön, se vidare http://vittsjo-nya-fvo.gundrastorp.se/.

Rättsförhållande

Fastighet

Hässleholm Ubbalt 1:53

Ägare

Lillemor Roos dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 250,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 209,8 ha
Impediment 10,8 ha
Övrigmark 36,2 ha
Summa: 256,8 ha

Taxeringsvärde

För taxeringsvärden se prospektet.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0414-178 70
070-590 99 41

Senast inkomna fastigheter till försäljning