Ubbhult

Fastighet om 44 ha produktiv skog endast 40 min från Göteborg. Starka viltstammar.
Areal: 53 ha
Kommun: Kungsbacka
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 200 000 SEK
Anbudsdag: 1/12 2021
Skogsfastighet öster om Kungsbacka i Ubbhult endast 40 min från Göteborg som omfattar totalt 53 hektar varav 44 hektar produktiv skogsmark. Fastigheten har ett totalt virkesförråd om ca 4 800 m3sk och det är drygt 20 hektar ungskog som är i bästa tillväxtfas. Det är omväxlande marker med skogar, sjöar och myrar.

Här finns starka viltstammar med älg, rådjur och småvilt vilket ger goda möjligheter till skogsbruk, jakt och naturupplevelser.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (17)

Foto: Mikael Axelsson och Johan Melin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Det är en omväxlande skogsfastighet som omfattar totalt 43,8 hektar produktiv skogsmark och som ligger samlad på ett skifte. Fastigheten har en bedömd virkesvolym om totalt ca 4 800 m3sk. Det finns en skogsbruksplan som är nyupprättad i september 2021 av Alexander Odenius, Skogsfakta. Enligt skogsbruksplanen består knappt hälften av skogsmarken av växtlig yngre skog och merparten av den andra hälften är slutavverkningsmogen skog. I planen finns en föreslagen avverkning på ca 1 100 m³sk för den aktuella 10-års perioden.

Åtkomligheten är god och Hällingsjövägen går genom fastigheten. Från Hällingsjövägen söderut finns en grovbruten skotarväg som löper nästan hela vägen ner till södra gränsen vid Lilla Öresjön.

Den årliga tillväxten är beräknad till 204 m3sk och markens genomsnittliga bonitet är uppskattad till 7,1 m3sk per ha och år. Skogsvolymen fördelas på gran (30 %), tall (46 %), löv (18 %), och ek (6 %). För mer skoglig information se bilagd skogsbruksplan.

Jakt

Fastigheten ligger i område med god tillgång på vilt såsom älg, rådjur och övrigt småvilt. Fastigheten ingår i älgskötselområde. Jakten är tillgänglig för köparen 2022-07-01 eller efter överenskommelse.

Fiske

Möjlighet till fiske i Lilla Öresjö.

Övrigt

Nuvarande ägare har nyligen avstyckat två tomter vid fastighetens norra gräns. Lantmäterikostnad för avstyckning av här aktuellt område bekostas av säljaren. Om köpare väljer att fastighetsreglera marken till tidigare ägd fastighet bekostar köparen lantmäteriförrättningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Kungsbacka Ubbhult 4:5, område av

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 43,8 ha
Impediment 8,5 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Summa: 53,3 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är en kommande avstyckning och saknar eget taxeringsvärde. Fastigheten kommer att få typkod 110, obebyggd lantbruksfastighet.

Inteckningar

Fastigheten kommer att säljas fri från penninginteckningar. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Ubbhult och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning