Utmeland

Virkesproduktion och vildmark
Areal: 722 ha
Kommun: Mora
Objektstyp: Skog
Prisidé: 22 000 000 SEK
Större skogsegendom som kan överlåtas till juridisk person.

Areal förmedlar härmed en sällsynt möjlighet för såväl fysisk som juridisk person att förvärva en större skogsegendom om totalt 722 ha mark. Egendomen är belägen i norra Dalarna och erbjuder såväl produktionsskog som vildmarksäventyr. Till innehavet hör 625 ha produktiv skogsmark fördelat på två skiften. Virkesförrådet på den talldominerade egendomen uppskattas till 64 500 m³sk. Innehavet ger fina möjlighet till jakt på älg och skogsfågel, kryddat med spännande jakt på björn. På egendomen finns enklare stugor i strandnära lägen som kan nyttjas i samband med skogsarbete, jakt och fiske.

Kontakta Areal

Kenneth Skovshoved

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Utmeland

Kenneth Skovshoved

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder

Visa alla 34 bilder
Visa alla 34 bilder

Foto: Fredrik Skovshoved, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Södra skiftet

Vid Våmsjöns utlopp ligger en rödmålad stuga vackert belägen på en höjd endast ett stenkast från sjön. Stugan inrymmer kök och storstuga. Köksdelen har kylskåp och spis som båda drivs av gasol samt en vedkamin. Storstugan är inredd med två väggfasta våningssängar och en vedspis. Dörren mellan köket och storstugan är vackert målad med kurbits. I stugan finns ett 12V-elsystem för belysning som laddas med hjälp av solcell. Stugan är uppförd på plintgrund och har plåttak. Intill ligger två mindre byggnader som inrymmer tvättrum, utedass och vedbod. Vid byggnaderna återfinns även en jordkällare Närmare dammen finns ett båthus som fungerar som förrådsbyggnad.

Norra skiftet

En äldre, enkel byggnad i timmer benämnd Voxnastugan vackert belägen intill Sexån finns i den nordöstra delen av skiftet.

I den sydvästra delen av skiftet ligger en jaktstuga med tillhörande byggnader på ofri grund. Avtalstiden för markarrendet löper ut 2024-12-31, uppsägningstiden är 3 månader. Årlig avgift är för närvarande 300 kr per år. Köparen av egendomen kan eventuellt erbjudas möjlighet att få köpa byggnaderna av jaktlaget.

Skog och mark

Skogsmark

Till egendomen hör enligt skogsbruksplanen 625,8 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 64 537 m³sk, vilket motsvarar 103 m³sk per ha. Av trädslagen dominerar tall med 84 % av virkesförrådet medan gran har 14 % och löv 2%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 3,9 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 2 234 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskartor. Skogsbruksplanen är upprättad 2017 av Mellanskog och uppdaterad våren 2022 med beräknad tillväxt och utförda åtgärder.

Nyckelbiotoper och naturvärden

På egendomen finns för närvarande fem nyckelbiotoper registrerade hos Skogsstyrelsen. På södra skiftet är bestånd 92 och 94 med totalt 5,1 ha mark registrerade som nyckelbiotoper och på norra skiftet är bestånd 7, 37 och 43 med totalt 8,5 ha mark registrerade som nyckelbiotoper.

På egendomen finns också två områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen. På södra skiftet är det bestånd 93 med 6,9 ha mark och på norra skiftet bestånd 10 med 1,2 ha mark.

Generell naturvårdshänsyn enligt skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Södra skiftet ingår i Utmelands VVO med jakt på 6 020 ha. Älgjakten bedrivs organiserat i fem jaktlag medan småviltjakten får bedrivas enskilt på hela området. Det krävs 50 ha mark för en jakträtt på älg och 25 ha mark för en jakträtt på småvilt. Kostnad för ett jakträttsbevis för älg och småvilt är för närvarande 700 kr per år. Kontaktperson är Anders Pers, 070-239 55 95.

Jakten på norra skiftet bedrivs enskilt och är för närvarande upplåten till ett jaktlag. Upplåtelsen till jaktlaget är uppsagd och upphör på tillträdesdagen. Skiftet ingår i Mora Norra ÄSO som ansvarar för tilldelningen av älg till jaktlagen i området.

Området erbjuder jakt på älg och skogsfågel, kryddat med spännande jakt på björn.

Fiske

Sjöar och vattendrag på egendomen ingår i Mora-Våmhus FVOF. Fiskekort krävs för att få fiska. I Våmsjön fiskas främst öring och abborre och i Sexån kan man få öring och harr på kroken.

Våmsjödammen

På det södra skiftet, vid Våmsjöns utlopp, finns en dammanläggning. Anläggningen uppfördes ursprungligen i slutet av 1800-talet för att reglera vattenflödet i Våmån vid flottning av timmer. Köparen övertar hela ansvaret för skötsel och underhåll av dammanläggningen. Kontakta ansvarig mäklare för mer information.

Rättsförhållande

Fastighet

Mora Utmeland S:36 och 251:2

Ägare

Suggfäbodarnas och Ulvsjöns Gemensamhetsskogs samfällighetsförening

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 625,8 ha
Impediment 88,7 ha
Impediment 0,4 ha
Väg och kraftledning 6,4 ha
Övrigmark 1,2 ha
Summa: 722,5 ha

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras inte, varken för fysisk person eller juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Falun

Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Alla objekt från Falun

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Fastighetsmäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare
070-5566768

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Utmeland & vill bli kontaktad

Mäklaren för Utmeland kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier