Vackerdalsberget

Skogsskiften i Lingbo
Areal: 149 ha
Kommun: Ockelbo
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 100 000 SEK
Anbudsdag: 11/9 2023
Obebyggda skogsskiften med jakt i Lingbo

Välskötta skogar fördelat på två skiften norr om Ockelbo. Det västra skiftet omfattar 88 ha skogsmark och det östra 61 ha. Möjlighet finns för både avstyckning och fastighetsreglering. Inga byggnader finns på skiftena. Området karaktäriseras av ett kuperat skogslandskap med myrområden, små tjärnar och hällmarker. På markerna jagas främst älg och skogsfågel.

Kontakta Areal

Kerstin Granath

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Vackerdalsberget

Kerstin Granath

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Bilder

Visa alla 30 bilder
Visa alla 30 bilder

Foto: Kerstin Granath, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till det västra skiftet hör enligt skogsbruksplanen totalt 71,7 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd på 11 804 m³sk, vilket motsvarar 165 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 75 % av virkesförrådet medan gran har 18 %, resterande löv. Skiftet domineras av gallringsskog i åldersklassen 40-50 år. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,1 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 406 m³sk. Skiftet har god tillgång till väg och i den västra delen finns en nybruten väg som kan förlängas i den upphuggna väggatan som är förberedd för ytterligare byggnation.

Det östra skiftet har en jämn åldersklassfördelning och till den hör enligt skogsbruksplanen totalt 58,4 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd på 10 036 m³sk, vilket motsvarar 172 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 57 % av virkesförrådet medan gran har 35 %, resterande löv. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,2 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 376 m³sk.

För mer ingående information se de bilagda skogsbruksplanerna med beståndskarta. Skogsbruksplanen som är upprättad 2018 har uppdaterats med utförda åtgärder av Jonas Lindblom Billerud Korsnäs och beräknad tillväxt till augusti 2023.

Byggnader

Inga byggnader finns på området.

Vägar

Fastigheten har del i Ockelbo Lingbo GA:4 vilken förvaltas av Fallåsvägarnas samfällighetsförening. Inga vägavgifter har erlagts de senaste åren. Del av Gamla Kroksjövägen vilken går genom avdelning 12 på det västra skiftet är enskild väg vilken fastigheten är delägare i.

Naturvärden

På skogsskiftena finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Skiftena ingår i de ca 2 440 ha jaktmark där Fallets Jaktvårdsförening jagar. På markerna jagas främst älg och skogsfågel, kryddat med bra och spännande jakt på björn. Björnjakt sker gemensamt med omkringliggande jaktlag på totalt ca 10 000 ha. Jakträtten är muntligen upplåten, ny ägare kan tillträda jakten jaktåret 2026/2027. Kontaktperson och ordförande är Patrik Hägglund telefon 070-652 67 98.

Övrigt

Skogsskiftena ligger i anslutning till befintliga vindkraftverk. Utdelning från dessa har uppgått till ca 1 200 kr/år fördelat på både västra och östra skiftet.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av Ockelbo Fallet 1:88

Ägare

Patrik Hägglund 1/2
Pernilla Carlsson 1/2

Areal

Markarealen för västra skiftet är enligt skogsbruksplanen 88,6 ha. Markarealen för östra skiftet är enligt skogsbruksplanen 61 ha. Summa areal: 149,6 ha.

Taxeringsvärde

Skogsskiftena är en del av fastigheten Ockelbo Fallet 1:88 och har inget eget taxeringsvärde.

Inteckningar

De på fastigheten uttagna pantbrev medföljer ej skogsskiftena. Skiftena överlåts fri från inteckningar och lån.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs för såväl juridisk som fysisk/privat köpare med undantag av personer som sedan minst 12 månader varit bosatta i glesbygdsområde i Ockelbo kommun. Fastighetsmäklaren bistår köparen med ansökan om förvärvstillstånd. I det fall området förvärvas genom fastighetsreglering krävs ej förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Sandviken

Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Alla objekt från Sandviken

Ansvarig mäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Fastighetsmäklare

Peter Svensson
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Vackerdalsberget & vill bli kontaktad

Mäklaren för Vackerdalsberget kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier