Vahtijärvi

Produktiv skogsmark samlat i ett skifte med väg. Jakt på egen mark.
Areal: 289 ha
Kommun: Pajala
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 895 000 SEK
Anbudsdag: 27/10 2020
Är du ute efter en skogsfastighet där större delen av skogsmarken är samlat i ett skifte med väg rakt igenom? Då kan vi erbjuda 289 ha med 144,8 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om 11 640 m3sk. Jakten ingår idag inte i någon älgjaktlicens vilket innebär att du kan välja att jaga på dina marker själv eller ansluta dig till något jaktlag.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (23)

Foto: Greger Sundkvist, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad av Foran AB 2015 är den produktiva skogsmarksarealen 144,8 ha och virkesförrådet är totalt 11 640 m3sk. Trädslagsfördelningen är 53% tall, 19% gran, 27% löv och 1% contorta och medelboniteten är 3,1 m3sk/ha och år. Planen är justerad med de avverkningar som är gjorda sedan plantstarten, återväxtkontroll av de avverkade områden har utförts av Petter Huuva, Luleå. Tillväxt sedan planstarten har beräknats och lagts till virkesförrådet.

Jakt

Fastigheten är inte registrerad i någon älgjaktslicens enligt Länsstyrelsen.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av Pajala Vahtijärvi 1:2

Ägare

Agneta Simmons 1/3
Ann-Katrin Isaksson Johansson 1/3
Yvonne Holmberg 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 289,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 144,8 ha
Impediment 145,4 ha
Väg och kraftledning 2,9 ha
Övrigmark 1,9 ha
Summa: 295,0 ha

Taxeringsvärde

Hela Fastigheten Vahtijärvi 1:2 är taxerad som en bebyggd lantbruksenhet med typkod 120. Taxeringsvärde år 2020. Efter fastighetsbildningen kommer skatteverket åsätta Fastigheten nytt taxeringsvärden. För mer information se prospekt.

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 8 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person skriven i Pajala kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Mäklarassistent

Helen Engström
Ekonom
070-293 11 45

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning