Vallda-Bolg

Lantgård Onsala
Areal: 54 ha
Kommun: Kungsbacka
Objektstyp: Gård
Prisidé: 15 000 000 SEK
Anbudsdag: 2/12 2022
Lantligt boende med bra möjligheter för lantbruk, skogsbruk och jakt endast 30 min från Göteborg.

Nu finns möjlighet att förvärva en lantgård med närhet till havet. Fastigheten tillgodoser både dig som är intresserad av ett småskaligt lantbruk och dig som vill bo kustnära och storstadsnära. Gården har en klassisk mangårdsbyggnad från början av 1900-talet med ljusa och rymliga rum med högt i tak. Till gården hör ett antal praktiska ekonomibyggnader, 32 hektar skogsmark och 14 hektar jordbruksmark. Är du jägare är det bara att hänga bössan över axeln och bege dig ut på de egna markerna. Egendomen är belägen knappt 30 minuters bilfärd söder om Göteborg.

Kontakta Areal

Mikael Axelsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Vallda-Bolg

Mikael Axelsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder

Visa alla 21 bilder
Visa alla 21 bilder

Foto: Mikael Axelsson och Jacob Nord

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Mangårdsbyggnaden ligger vackert med utsikt ut över det öppna landskapet. Huset är uppfört 1911 i 1 ½ plan med en trästomme på en stensatt källargrund. Bostadhuset har en taxerad boyta om 186 kvm.

Entréplan karaktäriseras av rymliga rum med högt i tak. Här finns ett stort och ljust lantkök med pärlspont, stort vardagsrum och matrum i fil, kontor/sovrum med en klassisk kakelugn, badrum, rymlig hall med trappa upp till andra våning samt en charmig glasveranda. På andra plan finns en möblerbar hall, tre sovrum, en mindre toalett samt kallvind som kan inredas till ytterligare sovrum eller sociala ytor. Från ett av sovrummen finns även utgång till balkong. Mangårdsbyggnaden är väl underhållen med en äldre pampig stil.

Från köket finns en dörr med trappa ner till källarplan. I källaren finns utrymmen som idag används till förvaring. Ett av rummen har tidigare använts som tvättrum. Till källaren finns även separat ingång från husets utsida. Husets har fasad i trä, yttertak av tegelpannor och fönstren är kopplade 2-glas. Uppvärmning sker genom vattenburen värme och bergvärmeanläggning. Huset har kommunalt vatten och avlopp via förening.

Energideklaration

Det är inte upprättat någon energideklaration.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugården är en stor och rejäl byggnad. Den har enligt taxeringen en byggnadsarea om 330 kvm och är uppförd i trä och sten. Det är eternittak och fasad av trä där man på västsidan har klätt fasaden med plåt. Ladugårdens uppmurade fähusdel är idag uthyrd till förvaring. Byggnadens loge används idag för uthyrning till säsongsplatser för husbilar, husvagnar och båtar. I logdelen finns även en äldre spannmålstork. Byggnaden har en gjuten grund. El och vatten finns indraget.

Traktorgarage

Traktorgaraget är en tillbyggnad i ladugårdens södra del och kan användas för flera ändamål. Byggnaden har en bedömd byggnadsarea om ca 130 kvm och har en trästomme samt fasad av både trä och plåt. Byggnaden har tre stora portar i trä och högt i tak. Golvet är gjutet och byggnaden har ett plåttak. Idag används byggnaden för uthyrning till säsongsförvaring av husbilar, husvagnar och båtar. El finns indraget i byggnaden.

Vagnbod

Bredvid traktorgaraget finns en enkel vagnbod med tre portar. Vagnboden har en bedömd byggnadsarea om ca 70 kvm och är uppförd i trä med ett tegeltak. Byggnaden används idag till förvaring av maskiner.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken uppgår till ca 14 hektar och är belägen runt- och i nära anslutning till gårdscentrum. Åkermarken är i dagsläget utarrenderad och ger en årlig arrendeintäkt på ca 25 000 kronor. Jordbruksarrendet är tecknat med ett treårigt avtal. Avtalet är inte uppsagt av nuvarande ägare och det löper till den 1/1 2024. Eventuell uppsägning skall ske senast i april 2023. Arrendatorn innehar stödrätterna för jordbruksmarken. Arronderingen är god och ger goda förutsättningar för ett rationellt småskaligt lantbruk med odling och djurhållning.

Skogsmark

Fastighetens skogsmark omfattar 31,7 hektar produktiv skogsmark enligt en ny skogsbruksplan som är upprättad i oktober 2022 av Häger Skogskonsult och Förvaltning AB. Skogsmarken består av ett sammanhängande område som sträcker sig söder ut sett från gården, se karta. Skogen har en bedömd virkesvolym om totalt 7 351 m3sk, vilket ger ett medelvirkesförråd om 232 m3sk per hektar produktiv skogsmark.

Den produktiva skogsmarksarealen utgörs idag till övervägande del av medelålders till äldre skog. Enligt skogsbruksplanen befinner sig 44 % av skogsmarksarealen i huggningsklassen G1 och 47 % i huggningsklasserna S1 – S2. I skogsbruksplanen finns en föreslagen avverkning på ca
4 200 m3sk för den aktuella tioårs-perioden. Den årliga tillväxten är beräknad till 160 m3sk och markens genomsnittliga bonitet är uppskattad till 6,2 m3sk per ha och år. Skogsvolymen fördelas på gran (16 %), tall (68 %) och löv (16 %).

Skogsmarken präglas av varierad terräng med insprängda vatten- och myrmarker. Förutom skogsbruk finns här möjlighet till rekreation genom skogspromenader och svampplockning i vackra och ståtliga tallskogar.

För mer skoglig information, se bilagda skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper/naturvärden

På fastigheten finns inga nyckelbiotoper registrerade.
(Källa: Skogens Pärlor, www.skogsstyrelsen.se)

Jakt

Skogsmarken tillsammans med jordbruksmarken ger dig som köpare goda möjligheter till jakt i alla dess former.Fastigheten ligger i ett viltrikt område med goda möjligheter till jakt på älg och småvilt. Jakträtten är idag muntligt upplåten men tillgänglig för köparen från och med 1/7 2023. Fastigheten ligger inom Onsala-Vallda Älgskötselområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Kungsbacka Vallda-Bolg 2:1

Ägare

Bengt Johansson 1/2
Ingemar Johansson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 49,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 31,7 ha
Impediment 4,3 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Inägomark 14,2 ha
Övrigmark 3,7 ha
Vatten 0,3 ha
Summa: 54,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 1 601 000 kr
Skogsimpediment 34 000 kr
Skogsmark 1 945 000 kr
Tomtmark 1 400 000 kr
Bostadsbyggnader 1 701 000 kr
Ekonomibyggnader 256 000 kr
Summa: 6 937 000 kr

Inteckningar

Det finns 1 stycken penninginteckning uttaget i fastigheten om 25 000 kr. Det är ett datapantbrev. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Göteborg

Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Alla objekt från Göteborg

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier