Vallda

Blivande hästgård i Vallda
Areal: 7 ha
Kommun: Kungsbacka
Objektstyp: Hästgård
Prisidé: 5 000 000 SEK
Anbudsdag: 9/6 2023
Beviljat förhandsbesked om bygglov för hästgård med bostadshus.

Genom Areal i Göteborg ges möjligheten att förvärva en obebyggd blivande hästgård i vackert och bra läge mellan Vallda och Lerkil. Här finns möjlighet att skapa ett härligt liv på landet. Det finns ett beviljat förhandsbesked om bygglov för en mindre hästgård med bostadshus, stall och komplementbyggnad/garage. De omgivande markerna är på ca 7 hektar med betesmark och skogbevuxen mark. Det finns möjlighet att ansluta till kommunalt VA via gemensamhetsanläggning.

Kontakta Areal

Mikael Axelsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Vallda

Mikael Axelsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Jacob Nord, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

I förhandsbeskedet finns ansökt om ett bostadshus som skall ligga i östra delen av marken i en tydlig gårdsbildning, se bifogad skiss/situationsplan.

Ekonomibyggnader

Stall

I förhandsbeskedet finns ansökt om uppförande av ett mindre stall, se bifogad skiss/situationsplan.

Komplementbyggnad/garage

Intill bostadshuset finns ansökt om komplementbyggnad, se bifogad skiss/situationsplan.

Skog och mark

Betesmark

Idag finns ca 2 hektar gräsbevuxen öppen mark som använts för bete.

Skogsmark

Den övriga marken är idag bevuxen med en blandning av tall och lövskog. Här finns möjlighet att utöka betesmarken och gallra ut i lövskogen för att få ved till husbehov och skapa en härlig rekreationsskog. Virkesförrådet är enligt Foran Skogsrapport bedömt till ca 600 m³sk efter uppräkning med en tillväxtsäsong till våren 2023, se Skogsrapport.

Övrigt

Det finns möjlighet att ansluta till VA via gemensamhetsanläggning med angränsande tomter, se karta. För möjlighet till fiber, se Kungsbacka Bredbandsnät.

Rättsförhållande

Fastighet

Kungsbacka Vallda 12:19

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 3,6 ha
Betesmark 3,0 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 6,9 ha

Taxeringsvärde

Eftersom fastigheten nyligen har nybildats genom sammanläggning finns ännu inget åsatt taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Göteborg

Torpavallsgatan 11
416 73   Göteborg
Alla objekt från Göteborg

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier