Vallda

Beviljat förhandsbesked om bygglov för hästgård med bostadshus.
Areal: 7 ha
Kommun: Kungsbacka
Objektstyp: Hästgård
Prisidé: 5 000 000 SEK
Anbudsdag: 2/5 2022
Detta är en obebyggd blivande hästgård i vackert och bra läge mellan Vallda och Lerkil. Här finns möjlighet att skapa ett härligt liv på landet. Det finns beviljat förhandsbesked om bygglov för en hästgård med bostadshus, stall och komplementbyggnad/garage. Markerna är på ca 7 hektar med betesmark och skogbevuxen mark. Det finns möjlighet att ansluta till kommunalt VA via gemensamhetsanläggning.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (10)

Foto: Mikael Axelsson och Johan Melin, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

I förhandsbeskedet finns beviljat för byggnation av bostadshus som skall ligga med övriga byggnader i en tydlig gårdsbildning. Förslag till placering finns i bifogad skiss/situationsplan. För kopia på förhandsbesked kontakta mäklaren.

Ekonomibyggnader

Stall

I förhandsbeskedet finns beviljat om uppförande av stall, se bifogad skiss/situationsplan.

Komplementbyggnad/garage

Intill bostadshuset finns ansökt om komplementbyggnad, se bifogad skiss/situationsplan.

Skog och mark

Betesmark

Idag finns ca 2 hektar gräsbevuxen öppen mark som använts för bete.

Skogsmark

Den övriga marken är idag bevuxen med en blandning av tallar och lövskog. Här finns möjlighet att utöka betesmarken och gallra ut i lövskogen för att få ved till husbehov och skapa en härlig rekreationsskog. För information om skogen se bifogad skogsrapport från Foran.

Övrigt

Ett krav från kommunen i förhandsbeskedet är att de ingående fastigheterna sammanläggs till en fastighet och ansökan om detta är insänt till Lantmäteriet. Det finns möjlighet att ansluta till VA via gemensamhetsanläggning med angränsande tomter, se karta. För möjlighet till fiber, se Kungsbacka Bredbandsnät.

Rättsförhållande

Fastighet

Kungsbacka Vallda 12:5, 12:7

Ägare

Stina Gabrielsson 1/12
Urban Carlsson 1/12
Lou-Lou Andersson 1/12
Anne-Sofie Andersson 1/4
Jan Erik Persson 1/20
Kristina Nylander 1/20
Ulla-Britt Wickman 1/4
Lars Persson 1/20
Margareta Josefsson 1/20
Ida-Lina Persson 1/40
Malin Persson 1/40

Areal

Areal enligt fastighetsregistret 6,83 ha. Areal enligt bedömning: Skogsmark 3,6 ha, Skogbevuxen betesmark 1,0 ha, Öppen betesmark 2,0 ha, Övrig mark 0,3 ha, Summa landareal 6,9 ha.

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 336 000 kr
Skogsmark 244 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Summa: 583 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Vallda och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning