Västergård

Välskött gård i produktion
Areal: 39 ha
Kommun: Kungsbacka
Objektstyp: Gård
Prisidé: 20 000 000 SEK
Anbudsdag: 2/2 2023
Fin gård med ståndsmässigt boende och möjlighet till spannmålsodling och slaktsvinsproduktion.

Strax öster om Kungsbacka med Gåsevadsholm som granne ligger Västergård högt belägen med utsikt ut över nejden. Mangårdsbyggnaden håller hög standard och erbjuder ståndsmässigt boende. På gården som är mycket välskött bedrivs i dag lönsam spannmålsodling och slaktsvinsproduktion. Rationell spannmålsanläggning, gårdsverkstad, rejäl maskinhall samt två stallbyggnader anpassade för grisproduktion.

Välkommen på visning

14Jan
Lör 14:00
Kontakta Areal

Johan Melin

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Västergård

Johan Melin

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Bilder

Visa alla 28 bilder
Visa alla 28 bilder

Foto: Johan Melin, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Gårdens huvudbyggnad ligger i ett vackert läge och är uppförd av nuvarande ägares morfars far år 1914 efter en brand som drabbat gården något år innan. Mangårdsbyggnaden är uppförd på murad och gjuten källar- och torpargrund och har en stomme av trä som är beklädd med träpanel och treglasfönster. Huset har ett sadeltak med yttertak av glaserat tegel. Bostadshuset renoverades under 1990-talet och är utbyggt på 2000-talet med uterum och altan. Bostaden är i mycket gott skick, det rymliga lantköket med köksö är totalrenoverat 1995 och badrummet på första våningen med bastu och rejält badkar mm gjordes om år 2008. I huset finns trevliga attribut såsom en magnifik välarbetad svängd trätrappa till andra våningen, köksspis med spiskåpa och fina trägolv och listverk. Entréplanets planlösning fördelar sig på praktisk hall och innanför hallen finner vi det härliga lantköket. Från köket når man även uterummet samt altan. Till höger om köket finns kontor och fortsätter vi på inslagen väg finner vi tvättstuga samt ett rejält och påkostat badrum med bastu, vackert inbyggt badkar, dusch mm. Passerar man köket mot husets södra sida finner man husets sällskapsrum med matsal, vardagsrum samt entré. Här finns även husets signum den vackra trätrappan. I anslutning till entréhallen finns en toalett och till vänster om hallen finns en klädkammare/förråd. På övre plan finns den privata delen med fem sovrum, badrum samt förråd. Huset som har plats för den stora familjen, inbjuder till socialt umgänge med väl tilltagna sällskapsytor både inomhus och i det väderskyddade uterummet och på altanen. Uppvärmning via vattenburet system med golvvärme på entréplan och radiatorer på andra våningen kopplade till värmecentral med luft/vattenvärmepump samt solfångare med tillhörande ackumulatortank och el-patron.

Under huset finns en källare som inrymmer teknikutrymme och praktisk förvaring. Bostadshuset har en boarea på 200 kvm och biyta 50 kvm enligt taxeringen.

Lillstugan

Lillstugan som är renoverad och väl underhållen ligger som en flygel till mangårdsbyggnaden. Andra våning är inredd med personalutrymmen med matrum, kök och ombyte samt dusch. Första våning inrymmer matkällare och den gamla köttkällaren samt förvaringsutrymmen. Lillstugan är uppförd på gjuten grund och med stomme av trä. Sadeltak belagt med tegel. På baksidan finns en tillbyggnad som inrymmer gårdens reservaggregat på 70 kWh med tillhörande dieseltank.

Energideklaration

Ingen energideklaration har upprättats i samband med försäljningen.

Driftskostnader

Elförbrukning 220 000 kWh
Sophämtning, vatten och avopp m.m. ca 25 000 kr/år

Ekonomibyggnader

Gårdsverkstad/maskinhall/spannmålstork

Rejäl ekonomibyggnad uppförd 1982 med en byggarea om ca 650 m². Byggnaden inrymmer gårdens välinvesterade spannmålsanläggning med två stycken spannmålstorkar i dubbeltorksystem (en Svegma 3000 20 m³ och en Tornum TS 3-207 20,5 m³) och 17 stycken lagringsfickor inomhus (ca 765 m³ spannmål) samt tre vidbyggda spannmålssilos med en lagringskapacitet om ca 2 700 m³ (2 x 1000 m³ samt en silos på 667 m³). Alla silos går att lufta, 2 luftningsfläktar. En av utomhussilon är utrustad med luftningsgolv av rapstyp. Svegma torken är från år 1982 och Tornum torken är från år 1999. Här finns även en mycket funktionell isolerad gårdsverkstad med gjutet golv som värms med varmluftspanna. Maskinhallsdel med bra portar och gjutet golv. I byggnadens östra del finns tre personbilsgarage samt lagerutrymmen.

Maskinhall

Maskinhall är uppförd på en gjuten platta och har plåtväggar och plåttak. Byggnaden används idag som maskinhall, halmlada och har en byggarea om ca 750 m². Maskinhallen är uppförd år 1992 i anslutning till grisstallarna. Säljaren vill upplysa om att maskinhallen har en sättning i grunden.

Stallar

Två välunderhållna stallar uppförda år 1966 och 1974. De båda stallarna är idag inredda för slaktsvinsproduktion och har ca 1 300 slaktsvinsplatser. Stallarna är äldre men funktionella och är kontinuerligt underhållna. Nuvarande inredningen är från 1994 och 1998. Stallarna är idag i full drift.

I anslutning till stallarna finns tre gödselbrunnar i betong med en total lagerkapacitet på ca 3 100 m³. Dessa är uppförda år 1966, Solberg (500 m³), år 1974, A-Betong (1 000 m³) och den senaste brunnen är uppförd år 1992, A-Betong (1 600 m³).

Foderkök/gårdskontor

Centralt belägen mellan de båda stallarna och maskinhallen finns teknikhuset som inrymmer foderkök, tvättavdelning och gårdskontor. Byggnaden är uppförd med regelstomme i trä på en gjuten platta med plåtfasad.

GPS Basstation

På gården finns en GPS basstation från John Deer AMS installerad och i drift.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken utgörs av ca 32 hektar bördig åkermark som är täckdikad och i väl hävd. Gårdens bördiga jordbruksmark är lättillgänglig och ligger väl samlad i lättbrukade skiften som ligger i anslutning till gårdscentrat. Till stora delar utgörs åkermarken av lättlera. År 2019 gjordes den senaste markkarteringen som påvisar goda värden. För mer information se bifogad utdrag ut markkarteringen.

Enligt fastighetsägaren som kontinuerligt har underhållit dräneringarna fungerar täckdiken på åkermarken tillfredställande. Åkermarken brukas idag av fastighetsägarna och är tillgänglig för en köpare enligt överenskommelse mellan köpare och säljare. Säljaren söker EU-stöd på jordbruksmarken, EU-arealen enligt blockkartan är 30,92 hektar. Om systemet med stödrätter fortfarande finns kvar på tillträdesdagen kommer ev. EU-stödrätter lämnas över till köparen utan ytterligare ersättning. Åkermarken kommer av fastighetsägaren lämnas enligt följande: 4,6 hektar insådd med höstraps, 25,56 hektar insådd med höstvete och 0,76 hektar i stubb.

Skogsmark

Gårdens skogsmark utgörs av lövdominerad skog med stort inslag av ädellöv. Skogsmarken ligger till stor del norr om gårdscentrat. Delar av skogsmarken har betats med får. Stor del av skogsmarken återfinns på fastigheten Kungsbacka Rörsjö 1:6. Denna fastighet ligger strax nordost om gårdscentrat.

För mer information om skogen se nyupprättad skogsinventering utförd av skogsmästare Carl Lundsgård november 2022.

Jakt

Jakten bedrivs idag i egen regi. Älgjakten samordnas idag i ett större älgjaktlag. Jakten är tillgänglig för en köpare 2023-07-01.

Övrigt

Gården producerar ca 5 500 grisar per år. En del av arrendena på den arrenderade jordbruksmarken ligger i driftsbolaget. Driftsbolaget har ingått ett elavtal om fyra ytterligare år med en elkostnad om 46,9 öre kWh. Om det finns intresse så har en köpare möjlighet att även köpa driftsbolaget av nuvarande ägare.

Rättsförhållande

Fastighet

Kungsbacka Gödestad 2:8 och Kungsbacka Rörsjö 1:6

Ägare

Jan Börjesson 1/2
Marie Börjesson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 6,2 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 31,0 ha
Övrigmark 2,0 ha
Summa: 39,3 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Penninginteckningar i form av sex stycken datapantbrev finns uttagna i fastigheten inom 6 958 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Göteborg

Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Alla objekt från Göteborg

Ansvarig mäklare

Johan Melin
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Fastighetsmäklare

Mikael Axelsson
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier