Västrum

337 ha produktiv skog, 60 000 m3sk och bra kronviltsjakt.
Areal: 490 ha
Kommun: Västervik
Objektstyp: Skog
Prisidé: 45 000 000 SEK
Anbudsdag: 16/11 2021
Västrum är en rejäl skogsfastighet strax söder om Västervik om totalt 490 ha. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 337 ha och det totala virkesförrådet bedöms till 60 000 m3sk. Utöver skogsmarken finns ca 19 ha åker- och betesmark, 22 ha vatten varav merparten är i Slingsviken som mynnar ut i saltsjön samt 117 ha impediment och övrig mark. Fastighetens omväxlande marker erbjuder fina möjligheter till både jakt- och fiskeupplevelser med framför allt en stark kronviltsstam.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Attorpsgatan 5C
582 73   Linköping
Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
072-531 70 88

Bilder (17)

Foto: Mats Nilsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens öppna mark uppgår till ca 19 ha enligt skogsbruksplanen varav åkermark är ca 9 ha. Markerna är normala för området med mindre oregelbundna skiften. Den öppna marken, som uteslutande ligger på det västra skiftet är upplåtet till två arrendatorer genom femåriga arrendeavtal. Det ena avtalet löper till och med 2023 och det andra avtalet löper till och med 2025. De stödrätter som nuvarande arrendatorer nyttjar kommer vi arrendets upphörande att överlämnas utan vederlag till ny brukare.

Skogsmark

Västrums skogar har brukats aktivt under lång tid vilket lagt grunden för goda produktionsskogar. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 337 ha och det totala virkesförrådet till 60 008 m3sk eller 178 m3sk per ha. Medelboniteten bedöms till 5,4 m3sk per ha och den årliga tillväxten uppskattas till 2 300 m3sk per år. Tall är det klart dominerande trädslaget och sett till skogens åldersfördelning domineras skogarna av åldrarna 20-60 år vilket borgar för en hög tillväxt under lång tid. För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs av tre nyckelbiotoper. Två på det östra skiftet och en på det västra.

Jakt

Västrum ligger i ett område känt för att hålla goda kornviltsstammar och det behövs endast ett kort besök på fastigheten för att förstå att det är en biotop där de trivs. Även älg, vildsvin och rådjur tillsammans med övrigt småvilt jagas på fastigheten och här finns goda möjligheter för en ny ägare att få uppleva många nya spännande jaktupplevelser. Jakten är idag upplåten till två jaktlag, ett på det östra skiftet och ett på det västra. Båda avtalen löper på ett jaktår i taget med sex månaders uppsägning.

De anordningar för jakt som finns på fastigheten tillhör jakträttsinnehavarna och ingår inte i försäljningen.

Fiske

Fastigheten har vatten både i Mjösjön, Kattgölen, Slingsviken, Maren och Holmsjön. Fiskerätten i Holmsjön är upplåten på ett tvåårigt avtal som löper till 2023 med tre månaders uppsägning. Övrigt fiske blir tillgängligt för en ny ägare från och med tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Västervik Västrum 1:1

Ägare

Prästlönetillgång, Svenska Kyrkan 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 485,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 337,1 ha
Impediment 98,0 ha
Väg och kraftledning 2,7 ha
Inägomark 19,2 ha
Övrigmark 9,6 ha
Vatten 22,7 ha
Summa: 489,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 375 000 kr
Skogsmark 17 446 000 kr
Betesmark 82 000 kr
Skogsimpediment 279 000 kr
Summa: 18 182 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt inom glesbygd i Västerviks kommun de senaste tolv månaderna. Säljaren avser sälja fastigheten till fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
072-531 70 88

Fastighetsmäklare

Johan Westman Dickson
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 66
070-520 88 91

Jag är intresserad av fastigheten Västrum och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning