Västsjön

Medelålders och äldre skog med god bonitet vid Västsjön i Offerdal, Krokoms kommun, med ett virkesförrådet på cirka 20 000 m3sk varav mer än 10 000 m3sk är slutavverkningsmogen.
Areal: 203 ha
Kommun: Krokom
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 000 000 SEK
Anbudsdag: 18/9 2020
På uppdrag av stiftelsen Världsnaturfonden WWF försäljes härmed fastigheterna Krokom Västsjön 2:1 och Åflo 2:15. Fastigheterna ligger vid Västsjön i Offerdal i de västra delarna av Krokoms kommun. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 150 hektar. Skogen har god bonitet och en tyngdpunkt på medelålders och äldre skog. Totalt uppgår virkesförrådet till cirka 20 000 m3sk varav mer än 10 000 m3sk är slutavverkningsmogen.

Ett villkor från säljaren är att köparen ska vara certifierad enligt FSC.

Säljaren är juridisk person vilket möjliggör för juridiska personer att köpa.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (18)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Gårdscentrum

På fastigheten Västsjön 2:1 finns ett gårdscentrum innehållande bostadshus och flera ekonomibyggnader. Skicket är eftersatt.

Ekonomibyggnader

Slaktbod

Jaktlaget disponerar slaktboden och har där ett eget elabonnemang. Boden ligger cirka 100 meter söder om gårdscentrum.

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 150 hektar med ett bedömt virkesförråd om 19 786 m3sk. Läs mer och detaljerat i bifogad skogsbruksplan. Skogsbruksplanen är upprättad av Hans Hamilton under juni månad 2020.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheterna.

Jakt

Fastigheterna ingår i Västsjöns VVO, omfattande cirka 2800 hektar, där både älg- och småviltsjakt bedrivs.

FSC-certifiering

Ett villkor från säljaren är att köpare ska vara certifierad enligt FSC. Läs mer om certifiering på: https://se.fsc.org/se-se

Rättsförhållande

Fastighet

Krokom Västsjön 2:1 och Åflo 2:15

Ägare

Stiftelsen Världsnaturfonden WWF 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 198,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsimpediment 46,7 ha
Skogsmark 149,7 ha
Övrigmark 5,5 ha
Summa: 201,9 ha

Taxeringsvärde

Fastigheterna är inte samtaxerade utan har separata taxeringsvärden. För mer information se prospekt.

Inteckningar

Det finns 630 000 kr i uttagna datapantbrev som övertas av en köpare. Inga lån skall övertas.

Förvärvstillstånd

Fastigheterna ligger i glesbygdsområde. Därmed krävs förvärvstillstånd för köpare som inte varit mantalsskrivna inom glesbygdsområde i Krokoms kommun det senaste året. Ansökan om förvärvstillstånd kostar 4 600 kr för både fysisk person och juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Västsjön och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning