Växbo

Skogsfastighet med hög bonitet belägen norr om Bollnäs med jakt inom Växbo VVO.
Areal: 9 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 700 000 SEK
Anbudsdag: 18/10 2021
Cirka 6 km nordost om Bollnäs finns detta skogsskifte på 9 ha sammanhängande skogsmark dominerat av gran. Belägen nära Växsjön som erbjuder fiske av gös såväl som öring. Virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplanen till ca 1 600 m³sk och består till största del av äldre gallringsskog och ungskog. Jakt i viltvårdsområde om ca 3 100 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan har upprättats för fastigheten i augusti 2021 av Jan Isaksson, Vallsta. Enligt skogsbruksplanen uppgår den totala skogsmarksarealen till 9,3 ha med ett virkesförråd beräknat till 1 646 m³sk, vilket ger 179 m³sk/ha. Boniteten beräknas till 7,5 m³sk per hektar och år.
Skogen består till cirka 70% av äldre gallringsskog som domineras av gran. På resterande del av fastigheten finns ungskog som till största del består av gran men även löv och tall.

Se bifogad skogsbruksplan för vidare information.

Jakt

Fastigheten ingår i Växbo Viltvårdsområde som omfattar ca 3 100 ha. För frågor vänligen kontakta Tommy Erlandsson, jaktledare på mobil: 070-212 16 30.

Fiske

Fisket i området administreras av Bollnäs fiskevårdsförening. Se mer information på http://www.bollnasfvf.se/text1_27.html

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Växbo 1:21

Ägare

Irene Vestlin 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 9,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 9,2 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 9,3 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är för närvarande samtaxerad varför eget åsatt taxeringsvärde saknas för fastigheten.

Inteckningar

Inga penninginteckningar kommer att medfölja fastigheten.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning