Vemhån

Rejäl skogsfastighet i ett skifte. Jakt i jaktklubb om ca 5400 ha.
Areal: 82 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 200 000 SEK
Anbudsdag: 30/8 2018
Rejäl skogsfastighet väster om Vemhån i Härjedalen om totalt 82 hektar, där 61 hektar klassas som produktiv skogsmark. Fastigheten är talldominerad och hyser till största del ungskogar. Den genomkorsas i dess västra och östra del av två bra skogsbilvägar. Jakt i Håbergets jaktklubb om ca 5 400 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan över fastigheten upprättades 2013 av Anders Rydberg, Skogsstyrelsen. Denna har tillväxtberäknats digitalt till och med 2018 av Love Persson, Areal.

Enligt planen är 61,3 ha av den totala arealen produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till ca 4 300 m³sk som fördelar sig på 63 % tall, 27 % gran och 10 % löv. Större delen av skogen är ungskog med röjningsbehov. Medelbonitet uppskattas till 3,2 m3sk/ha/år. För mer information se skogsbruksplanen.

Jakt

Med fastigheten följer jakträtt i Håbergets jaktklubb. Innevarande år är jakten upplåten men fri för köparen från och med nästa jaktår. Jaktklubbens område omfattar ca 5 400 ha och har f n 21 jägare. För mer information om jakten kontaka ordförande i jaktklubben Anders Vestfält, 070-635 80 03.

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Hån 17:10

Ägare

Per-Erik Johansson 1/2
Björn Martin Johansson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 81,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 61,3 ha
Myr/kärr/mosse 20,4 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Summa: 82,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 675 000 kr
Skogsimpediment 27 000 kr
Summa: 702 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 260 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Härjedalens kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Senast inkomna fastigheter till försäljning