Venjans Prästgård

Areal: 336 ha
Kommun: Mora
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 000 000 SEK
Anbudsdag: 12/11 2020
På uppdrag av Prästlönetillgångar i Västerås Stift förmedlar vi nu ett sammanhängande skogsskifte som erbjuder möjlighet till skogsbruk, rekreation och jakt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Falun
Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bilder (23)

Foto: Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad av Västerås Stift. Planen är framräknad till och med 2019. Enligt planen uppgår arealen produktiv skogsmark till 246,4 ha. Den totala virkesvolymen bedöms till 21 439 m3sk. Det ger en medelvolym på 87 m3sk/ha. Medelboniteten bedöms till 3,7 m3sk/ha och år för fastigheten. Tillväxten under 2020 bedöms till 725 m3sk. Trädslagsfördelnigen enligt planen är tall 53,7%, gran 31,0%, björk 9,8 %, och evighetsträd 5,4%. Åldersklass fördelning är relativt jämn med en tyngdpunkt i skogar med åldern 10–40 år (46 %). För mer info se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns sju registrerade nyckelbiotoper. Dessa berör avdelningarna 560, 650,1070,1170, 1190, 1250,1370. Dessa nyckelbiotoper är frivilligt avsatta av Västerås stift. För ytterligare information se skogsbruksplanen, samt komplett beståndsbeskrivning på vår hemsida.

Jakt

Jakten är upplåten 2020-07-01 till och med 2021-06-30 till Venjans viltvårdsområde. Uppsägningstiden är 6 månader och säljaren kommer att säga upp jakten innan 2020-12-31. Jakträttsinnehavaren betalar för innevarande jaktår 2 976 kr, moms tillkommer. Kontaktperson för Venjans viltvårdsområde är Jonas Jonsson 070-380 47 01. Venjans viltvårdsområde omfattar ca 23 000 hektar.

Fiske

I närområdet finns goda fiskemöjligheter. Fiskekort kan lösas Norra Venjans Fiskevårdsområde. För mer information besök fiskaidalarna.com

Fastighetsbildning

Säljaren bekostar avstyckningen av det aktuella området.

Rättsförhållande

Fastighet

Mora Venjans Prästgård 1:1, del av

Ägare

Prästlönetillgångar i Västerås Stift 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 246,4 ha
Skogsimpediment 86,7 ha
Övrigmark 3,3 ha
Vatten 1,9 ha
Summa: 338,3 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningen avser del av fastighet finns inget uppskattat taxeringsvärde för den saluförda delen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom glesbygdsområde. Förvärvstillstånd erfordras för såväl fysisk som juridisk person (exempelvis aktiebolag).
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Fastighetsmäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning