Vid Boseberg

Välskött medelålders skog
Areal: 54 ha
Kommun: Torsby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 250 000 SEK
Anbudsdag: 25/11 2022
Produktiv skogsmark ca 52 hektar med en uppskattad virkesvolym om 9 100 m³sk.

Investera i två välskötta skogsfastigheter belägna i Boseberg i Östmark. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 52 hektar med en uppskattad virkesvolym om 9 100 m³sk. Virkesvolymen består till största del av gallrad medelålderskog men 2 360 m³sk är slutavverkningsbar skog. Fastigheterna ingår i Bosebergs viltvårdsområde.

Möjlighet ges att lägga bud på de båda fastigheterna samlat eller separat per fastighet.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Vid Boseberg

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 17 bilder
Visa alla 17 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheterna har en sammanlagd areal om 53,9 hektar varav 52 hektar utgörs av produktiv skogsmark. Virkesförrådet är uppskattat till 9 090 m³sk vilket ger ett medeltal om 175 m³sk per hektar. Boniteten är 5,8 m³sk per hektar och år. Trädslagsblandningen 47 procent tall, 41 procent gran och 12 procent löv. Skogsmarken består till största del av medelåldersskog och 6 557 m³sk återfinns i huggningsklassen G1. I huggningsklassen S1 är virkesvolymen 2 363 m³sk.
För att veta mer om skogstillståndet, se den bifogade skogsbruksplanen. Skogsbruksplanerna är upprättade i september 2022 av Rolf Ljungberg.

Nyckelbiotoper

Det finns ingen registrerad nyckelbiotop på fastigheterna.

Jakt

Fastigheterna är belägna inom Bosebergs viltvårdsområde som omfattar 4 248 hektar. Där bedrivs jakt på älg och småvilt.

Övrigt

För den som vill lägga bud på fastigheterna separat kan uppdelade skogsbruksplaner erhållas från fastighetsmäklaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Torsby Boseberg 1:23 och 1:27

Ägare

Gunnel Ophus 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 52,0 ha
Skogsimpediment 1,8 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 53,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 488 000 kr
Skogsimpediment 7 000 kr
Summa: 1 495 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheterna ligger i glesbygdsområde och förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit mantalsskriven i glesbygdsområde i Torsby kommun under senaste tolvmånadersperiden. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Vid Boseberg & vill bli kontaktad

Mäklaren för Vid Boseberg kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier