Såld

Vieboda

Tingsryds kommun säljer...
Areal: 191 ha
Kommun: Tingsryd
Objektstyp: Skog
  • Denna fastighet är såld
Vieboda, produktionsskog med sjöläge. 28 600 m3sk. Juridisk person kan förvärva.

På uppdrag av Tingsryds kommun saluförs den obebyggda skogsfastigheten Vieboda, belägen 15 km bilväg öster om Tingsryd. Den totala arealen är 191 ha, varav 169 ha skogsmark, 2 ha jordbruksmark och 20 ha impediment och övrig mark. Virkesförrådet anges till ca 28 600 m3sk med tyngdpunkt i åldersintervallet 40-60 år. Strandrätt och enskilt fiske i Sandsjön.

Kontakta oss på Areal

Kontakta oss på Areal

Jag vill bli kontaktad

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier