Yxskaftkälen

Större skogsinnehav
Areal: 521 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 900 000 SEK
Anbudsdag: 25/9 2023
Fint arronderad med god tillväxt. 307 ha produktiv skog, 28 648 m³sk, och jakt på 5 300 ha.

Obebyggd skogsfastighet om 521 ha med god tillväxt och fint arronderad! Totalt virkesförråd om 28 648 m³sk, varav 11 967 m³sk är G1 skog och 13 187 m³sk är S1- och S2 skog. Fastigheten utgör en fin tillväxtsfastighet med stor andel skog på tillväxt där den årliga tillväxten på ca 1 613 m³sk ger en god årlig volym, tillika värdeökning. Vidare är fastigheten belägen ca 2 mil sydväst om Strömsund. Av den totala arealen om ca 521 ha är ca 307 ha produktiv skogsmark. Goda jaktmöjligheter då fastigheten ingår i Yxskaftkälens södra viltvårdsområde som förfogar över ca 5 300 ha.

Mycket lämplig fastighet för den som söker produktionsfastighet med inriktning på tillväxt kombinerat med goda jaktmöjligheter.
Mycket fin årlig tillväxt om 1 613 m³sk som ökar volymen/värdet på sin investering Jakt i viltvårdsområde om 5 300 ha.

Kontakta Areal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Yxskaftkälen

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se och Kalle Lennartsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juli 2023 av Kalle Lennartsson Högarna skog AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 307,5 ha och en medelbonitet om 4,6 m³sk per ha. Totalt virkesförråd om 28 648 m³sk varav 11 967 m³sk är G1 skog och 13 187 m3sk är S1 och S2 skog. Trädslagsblandning med contorta (35 %), gran (27 %) följt av löv (21 %), tall (16 %) och lärk (1 %).

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

Det finns idag inga nyckelbiotoper eller andra områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten. (Källa SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår idag i Yxskaftkälens södra viltvårdsområde som förfogar över 5 300 ha. Älgjakten är uppdelad och denna fastighet ingår i laget som jagar älg på 1 800 ha. Småviltsjakt på hela arealen.

​Jakten är utarrenderad men avtalet är uppsagt. All till fastigheten tillhörande jakträtt övergår till köparen den 1/7 2025. Under förutsättning att tillträde har skett.

Fiske

Fastigheten ingår i Yxskaftkälens FVO.

Vägar

Fastigheten har del i Storåns vägsamfällighet, Öjåvägens vägsamfällighet och Långåsvägen. Vägen upp till Skarpaborrtjärn är bekostad till 50 % av Yxskaftkälens fiskevårdsförening samt den rastplats med vindskydd och grillplats som ligger framme vid tjärnen. Det finns två vägbommar på fastigheten, dessa är upplåsta.

Barack

Det finns en barack på fastigheten på vändplanen innan Bodflotjärnarna med tillhörande utedass.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Yxskaftkälen 2:6, 2:26, 11:1, del av

Ägare

Sören Esping Db 1/2
Mette Esping 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 307,5 ha
Myr/kärr/mosse 198,5 ha
Inägomark 3,5 ha
Väg och kraftledning 2,2 ha
Övrigmark 0,2 ha
Vatten 9,3 ha
Summa: 521,2 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier