Hanorps Gård

Hanorps Gård

Magnus Jansson, fastighetsmäklare vid Areal i Linköping har under januari månad förmedlat Hanorps gård i Motala kommun. Hanorp är vackert beläget på Östgötaslätten och omfattar 260 ha varav 162 ha bördig åkermark. På gården bedrivs spannmålsodling, slaktsvinsuppfödning och skogsbruk. I parken ligger gårdens ståtliga corps de logi uppfört år 1915. Gårdens nuvarande ägare Henric Oscarsson och Areal önskar den tillträdande ägaren lycka till med att framledes förvalta denna fina fastighet.

På gång hos Areal

Visa fler