Hassletorp – lyckad förmedling

Hassletorp – lyckad förmedling

Kristian Strandell, fastighetsmäklare vid Areal i Skövde, har förmedlat Hassletorp – en större egendom om 458 ha i Mariestads kommun. Egendomen är en utpräglad produktionsgård med mycket välskött skog och bra avkastande åkermark. Hassletorp omfattar sammanlagt 458 ha och hänger samman i ett skifte med mycket bra vägnät och tillgänglighet. Skogen utgör 292 ha och utmärker sig med en tilltalande åldersstruktur med skog i ett intensivt tillväxtstadie. Åkermarken omfattar 143 ha och har i huvudsak stora rationella brukningsskiften med närhet till gårdscentrum, där man finner en mangårdsbyggnad i bra skick, torkanläggning, maskinhall och grisstallar.

Säljaren och Areal önskar den tillträdande ägaren lycka till med att framledes förvalta denna fina egendom.

På gång hos Areal

Visa fler