Holmen väljer Areal för Björkvattnet Fastigheter AB

Holmen väljer Areal för Björkvattnet Fastigheter AB

Areal har på uppdrag av Holmen AB haft förmånen att under 2017 arbeta med försäljningen av Björkvattnet Fastigheter AB. Bolaget innehåller 10 obebyggda skogsfastigheter, enastående vackert belägna i nordvästra Jämtland, med början omedelbart väster om Gäddede invid Ströms Vattudal och vidare västerut till gränsen mot Norge.

Fastigheternas totala landareal uppgår till 7 151 ha, varav 4 401 ha utgörs av produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om 555 500 m³sk. Av den produktiva skogsmarken utgör 2 018 ha aktivt brukade skogar. Den jaktintresserade finner i dessa marker ett omvittnat eldorado för spännande jakt-, fiske- och naturupplevelser, där områdets främsta högvilt är älg.

Aktieöverlåtelseavtal tecknades 2017-11-30 för en köpeskilling om 100 Mkr och affären förväntas slutföras under januari 2018. Relaterat till fastigheternas totala areal utgör försäljningen av Björkvattnet Fastigheter AB den största fastighetsaffären i Sverige på många år. För mer information se bifogad pressrelease från Holmen AB eller kontakta ansvarig fastighetsmäklare, Jens Agensjö, Areal.

2017-11-30_Pressrelease Holmen säljer skog

På gång hos Areal

Visa fler