Hur mycket måste man skatta när man säljer skog? Så fungerar skatterna i skogen. 

Att sälja skog innebär förstås att man måste betala skatt. Med rätt planering kan du försäkra dig om att du skattar på rätt sätt och att intäkterna från skogen får möjlighet att växa vidare. Areal har kunskapen att hjälpa dig med  beskattningsfrågor före, under och efter skogsförsäljningen.  

Areal är känt för sin omfattande kompetens när det gäller beskattning av skogsförsäljning. Hos oss får du professionell rådgivning kring beskattningen av ditt jordbruk och skogsbruk. Vi har också specialkompetens inom områdena samägande, generationsskiften och dödsboförvaltning. Bland våra medarbetare finns skatterådgivare, skogsekonomer, lantbruksekonomer och redovisningskonsulter som hjälper dig med hela processen – från den skattetekniska planeringen till redovisning och deklaration.  

”Skatterna i skogen” 

Som skogsägare känner du säker till begreppet ”Skatterna i skogen” som under lång tid har förknippats med Areal. Tanken med Skatterna i skogen är att du som skogsägare alltid ska ha tillgång till tydlig och tillförlitlig information om hur skogsbeskattning påverkar din ekonomi. Vi har under många år sammanfattat våra kunskaper om skogsbeskattning en handbok som uppdateras årligen inför bokslut och deklaration. ”Areals lilla gröna” är en grundläggande introduktion till hur det svenska skattesystemet fungerar när man äger skog och bjuder på kunskap som vi tycker att alla skogsägare borde ha. Du beställer den aktuella upplagan från oss. Om du vill fördjupa dig i ämnet ytterligare erbjuder vi också utbildningar på temat skog och beskattning.  

Skogsförsäljning beskattas olika 

Sälja skog kan man göra på flera sätt. Om du säljer en skogsfastighet blir försäljningen föremål för en typ av beskattning. Skatten beräknas bland annat med hänsyn till vad skogsfastigheten har kostat att förvärva och vilka eventuella uppskjutna skatter eller avdrag som finns kopplade till fastigheten. Försäljningen av skogsråvara, till exempel virke från gallringar och slutavverkningar samt grot, beskattas som försäljning av varor. Som skogsägare är det därför viktigt att känna till de olika reglerna och planera sina åtgärder noga. Helst ska du veta vad som gäller och ha en plan redan innan du säljer din fastighet eller ditt virke. Det gäller också att hålla sig uppdaterad eftersom Skatteverket kan ändra förutsättningarna från år till år. 

Några begrepp att hålla koll på 

När du äger och driver en skogsfastighet finns det flera olika verktyg som gör det möjligt att skapa en god ekonomi i verksamheten. Eftersom intäkterna från skogen ofta blir stora, men i gengäld kommer mer sällan, ger skattesystemet möjlighet att jämna ut inkomsttopparna. Med skogskonto kan du fördela intäkterna från försäljningen över flera år. Du kan också använda dig av periodiseringsfond, expansionsfond, räntefördelning  och andra typer av verktyg som inte är specifika för just skoglig verksamhet. Om du drabbas av skador på din skog och måste avverka i förtid eller får ersättning från försäkringsbolaget finns det också möjlighet att sätta av pengar på ett skogsskadekonto eller i en skogsskadefond. För dig som har köpt skog är det viktigt att hålla reda på begrepp som skogsavdrag och rationaliseringsförvärv vilka är knutna till själva fastighetsköpet.  

Krångligt? Inte för oss på Areal. Varmt välkommen med dina frågor och funderingar!

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier