Krispaket för svenska småföretag

Regeringens förslag till lättnader till företagare som följd av turbulensen kring Corona-pandemin. Detta förslag innebär förändringar som till hög grad ger möjligheter till dig som skogsägare. Följande föreslås:

-Avsättning till periodiseringsfond höjs från 30 % av resultatet till 100 % av resultatet. Detta skall gälla retroaktivt inkomståret 2019. Ett takbelopp om 1 miljon sätts dock som begränsning.
– Tillfällig sänkning av sociala avgifter från mars 2020 till juni 2020.
-Lättare att få anstånd med betalning av moms och arbetsgivaravgifter (dock med kostnadsränta på beloppet).
-Mm.

Ni kan läsa mer här och ni är välkomna att kontakta oss för rådgivning.

På gång hos Areal

Visa fler