Marknaden har vaknat till liv

Med en begynnande vårvärme och hopp om ljusare tider har marknaden vaknat till liv med lättare sinne än tidigare. Mindre gårdar med en värdemässig slagsida på byggnader har på flera hållhittat sina köpare under den tidiga våren och det kan säkert vara så att de positivare tongångarna från villamarknaden även spiller över på dessa fastigheter, som verkligen gått kräftgång under en ganska lång tid.

Begreppet hästgård har känts slitet i många år. Efterfrågan tycks i säsongens linda vara på uppåtgående, men hur är det med utbudet? Jag förundras över att antalet fastigheter till salu är så antalsmässigt lika över de senaste fyra åren och börjar undra om de två fenomenens samexistens. Det torde vara så att vid ökat utbud ökar även efterfrågan, vilket kanske är en pinsamt enkel, men hållbar slutsats. Den positiva effekten av höga virkespriser gör att skogsköparens kalkyl ser betydligt bättre ut än tidigare, vilket bör bibehålla eller stärka skogsfastighetspriserna under våren.

Stigande spannmålspriser skänker framtidstro till jordbruket och bibehållna priser på åker- och betesmark. Prisbildningsmässigt är det antagligen så att säljare förväntar sig att få mindre betalt efter flera års ekonomisk nedgång och sannolikheten att få ihop affärerna ökar. Kan det vara så att Areals värderingssnurra bidragit till att differentiera fastighetspriserna redan? Vi på Areal anar en större prisdifferentiering i vad som tidigare var fallet mellan attraktiva och oattraktiva fastigheter och att spekulanter i större utsträckning vänder sig emot de schablonartade skogsvärderingsprinciperna som presenteras som ett medelpris i kr/m³sk över stora geografiska områden.

Den av Areal presenterade värderingssnurran, vari det är möjligt att göra en översiktlig bedömning av skogsfastighetens värde, har fått en enormt stor spridning med tusentals besökare på vår hemsida och har även uppmärksammats i fackpress. Om du missat den, så finns den här: https://www.areal.se/varderingssnurra.aspx. Vår bedömning är att det borde finnas potential för bibehållna eller ökande priser för såväl skogs- som jordbruksfastigheter under innevarande år, med en ytterligare differentiering av priserna. I den härliga vårsolens glans! Martin Lindskog VD Areal i Sverige AB

På gång hos Areal

Visa fler