Nya skatteregler för egenföretagare

Riksdagen har antagit regeringens förslag om att tillfälligt ändra reglerna kring skatter och deklarationer för egenföretagare på grund av den rådande situationen med Corona. Detta innebär att du som egenföretagare kan:

  • Ändra preliminärskatten för 2020. Du kan betala in mindre eller inget under kommande månader men du kan även får tillbaka betald skatt för januari och februari.
  • Du kan även få skatteåterbäring genom att göra en avsättning till periodiseringsfond i årets deklaration. Utöver detta finns möjligheten att ändra och få tillbaka preliminärskatt från 2019. Du kan därmed få tillbaka skatt som du redan har betalat.
  • Tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter.
  • Söka anstånd att skjuta upp betalningen av skatt.
  • Deklarationer kan lämnas in senast en månad efter ordinarie sistadatum utan att behöva betala förseningsavgift.

Du kan läsa all samlad information om dessa skattelättnader på Skatteverkets hemsida genom att klicka här.

 

 

 

På gång hos Areal

Visa fler