Tema barkborrar på skogspub

Före påsk anordnade Areal, tillsammans med Handelsbanken och Holmen, två mycket välbesökta skogspubar i Arboga respektive Västerås. Deltagarna bjöds på förtäring och ett mycket uppskattat informativt föredrag av Åke Lindelöw, forskare vid SLU i Uppsala.

Åke berättade om den stora faran för omfattande barkborreangrepp framöver och hur man i någon mån kan vidta motåtgärder som skogsägare. Den torra sommaren 2018 har satt ned trädens motståndskraft och kan därför möjliggöra massförökning av skadeinsekter. Virkesvärdet kan sjunka dramatiskt på bara några veckor och försäkringar gäller i allmänhet inte alls.

Vi på Areal uppmanar därför alla skogsägare att gå ut i sina marker och löpande besiktiga sina grandominerade bestånd här under våren/försommaren.

Fler nyheter

Visa fler